Frivillighedsdagen holder generalforsamling

Mandag d. 25. februar 2019 kl. 19.30 i Hedehuset, Lokale 2, Hovedgaden 371, Hedehusene
DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning v/ formand Frederik Hansen
 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse. v/ kasserer Jørgen Skorstengaard
 4. Behandling af indkomne forslag. (skal være formanden (Frederik Hansen) i hænde senest 15. januar 2019)
 5. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af budget for 2019. (Se vedlagte budgetforslag. Bestyrelsen
  foreslår uændret kontingent på 150 kr.).
 6. Valg til Bestyrelsen
  6.1. Valg af formand. Frederik Hansen er villig til genvalg.
  6.2. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Jens Klarskov, Jens Wiinholt og Parly Olsen er villig til
  genvalg.
 7. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.
  Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemsforeninger. Der må gerne deltage flere personer fra
  samme forening, men foreningen har kun én stemme. Medlemmer med kontingentrestance har ikke stemmeret.
  I forbindelse med generalforsamlingen byder Frivillighedsdagen på kaffe, the, øl og vand.
  Vel mødt og på gensyn.
  På bestyrelsens vegne
  Frederik Hansen
  Formand

Få TIK-Nyt hver uge!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.