Generalforsamling i TIK’s hovedforening

Torsdag den 10. marts 2022 kl. 19.00 afholder TIK hoved foreningen den årlige ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen finder sted i Stopuret som ligger Parkvej 78, 2630 Taastrup.

Alle medlemmer af TIK er velkomne til at deltage i generalforsamlingen. For at have stemmeret, skal man være delegeret fra en af afdelingerne.

Dagsorden er ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
  3. Hovedbestyrelsens beretning.
  4. Forelæggelse af reviderede årsrapporter for hovedforeningen og klubhuset til godkendelse.
  5. Forelæggelse af revideret årsrapport fra idrætsfonden.
  6. Indkomne forslag.
  7. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for året.
  8. Valg i henhold til vedtægternes §§ 8, 10 og 11.
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedforeningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Få TIK-Nyt hver uge!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.