Har du rettelser til foreningens oplysninger til det trykte Aktivitetskatalog for 2021/22?

BS – Hvis du ikke længere er foreningsformand/repræsentant, må du meget gerne skrive tilbage til mig og oplyse, hvilken forening, du har repræsenteret og hvem, der skal kontaktes i stedet. Jeg sender til en mailingliste med alle de formænd og kontaktpersoner, som vi har fået oplyst, og især her i tider, hvor mange holder generalforsamlinger, kan mailen havne hos en afgået formand m/k.

Vi er ved at lægge sidste hånd på aktivitetskataloget med alle de folkeoplysende foreninger, som jeg skrev til jer om i april måned.

Aktivitetskataloget uddeles til alle skolebørn i kommunen og sendes til alle nytilflyttede borgere og omdeles til plejecentre, biblioteker og øvrige institutioner. Vi bruger kataloget aktivt i vores fritidsvejledning af de børn, unge og voksne, som vi er i kontakt med og det er et virkelig godt redskab, når vi skal hjælpe med at finde den helt rigtige forening. Jeg håber, I også ser det som en hjælp til at få flere med i jeres fællesskab.

Oplysningerne i kataloget har vi dels fra jeres oplysninger fra den årlige godkendelse som folkeoplysende forening og dels fra jeres hjemmesider og facebooksider. Jeg sender jer her det samlede katalog som en pdf fil og vil meget gerne have, at I finder jeres forening (klik på indholdsfortegnelsen) og sender mig eventuelle rettelser senest 8.6. Jeg ved, det er kort frist, men jeg prøver at få kataloget færdigt inden sommerferien, så vi kan bruge det aktivt til fritidsvejledning henover sommeren til de mange børn og unge, der deltager i Aktiv Sommer.

Hvis jeg ikke hører fra jer, så går jeg ud fra, at oplysningerne er korrekte, og så kommer de med i det trykte katalog, så flere kan finde vej til jer.

Tak for hjælpen!!

Hvis I har nogen som helst spørgsmål – så ring eller skriv til mig.

Om symbolerne i kataloget:

For børnefamilier

Trille og Tumle er en indsats for de mindste børn og deres forældre. Mange foreninger har aktiviteter for 0-6 årige – også aktiviteter, hvor børn og forældre kan være sammen. De er markeret med Trille og Tumle logoet.

Flere børn og unge – foreninger

Flere foreninger er med i kommunens samarbejde om at få flere børn og unge som medlemmer. Det kræver, at foreningerne:

 • Har fokus på glæde, trivsel og fællesskab
 • Arbejder målrettet på at rekruttere og fastholde flere børn og unge
 • Sørger for at alle føler sig velkommen
 • Altid har plads til en til
 • Samarbejder med andre foreninger og med Høje-Taastrup Kommune

Get2Sport

Høje-Taastrup Kommune er med i DIF Get2Sport, som støtter foreningerne i udvalgte områder. Get2Sport foreningerne er også med i ”Flere børn og unge” – indsatsen. Get2Sport foreningerne er markeret med dette Get2Sport-logo

Kom og vær med 

En række foreninger er med i indsatsen ”Kom og vær med” og har oprettet motionshold for folk, der ikke er vant til at dyrke motion i en forening eller som bare gerne vil i gang med at dyrke motion på et niveau, hvor alle kan være med. Det er hold, som:

 • Er åbne for alle, har plads til alle – og som altid har plads til en til
 • Har aktiviteter minimum 1 gang om ugen (gerne flere)
 • Har særligt fokus på at tage godt imod nye medlemmer
 • Er hensyntagende i forhold til, at nye deltagere ikke er foreningsvante og kan have særlige udfordringer.
 • Har fokus på det sjove, sociale og på fællesskabet
 • Sørger for, at nye deltagere får en ”motionsven” på holdet – det vil sige, at man får en intromakker som ny på holdet, der hjælper det nye medlem med at finde sig tilrette
 • Ikke kræver meget udstyr

Venlig hilsen
Signe Abildå
Idrætskonsulent

Fritids- og Kulturcenter
Idrætsteamet
Fritid og Kultur
Bygaden 2
2630 Taastrup
Telefon: 43591000
Direkte: 43591377
Mobil: 21167113
www.htk.dk
SigneAb@htk.dk
 

Område med vedhæftede filer

Få TIK-Nyt hver uge!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.