Historie facts fra aviserne

Ved årets pokalfest blev der bragt en del citater fra gamle danske aviser. Der er flere som har efterlyst dem, så her bringes flere af dem i deres helhed.

Nævnt første gang

Den første gang, som det er fundet at Taastrup Idræts Klub er nævnt i en avis, er ifølge Mediestram den 6. september 1904 i Roskilde Avis.

Taastrup Sygekasses Fest paa Taastrup Nykro var udmærket besøgt og Taastrup Idræts klub som assisterede med Brydning, Boxning og Kuglevægtsøvelser, gjorde megen og fortjent Lykke. Det er en stor Fornøjelse at se, hvor ihærdigt denne Klub arbejder og vi benytter Lejligheden til at anbefale rigelig Tilslutning til den.

Fest

Fester startede tidligt i Taastrup Idræts klub. Den 23. april 1905 blev der i Roskilde Dagblad indbudt til fest – bemærk underskriften:

Taastrup Idræts Klub afholder stor sportsfest paa Taastrup Nykro 2 Paaskedag med efterfølgende bal. Nærmere af Plakater. Mød talrigt.
Ærbødigst Bestyrelsen

Julebal

Den 23. december 1911 havde Taastrup Idræts Klub en annonce Social-Demokraten for årets julebal:

Taastrup Idræts Klub afholder Bal 2. Juledag paa Taastrup Nykro. Entre: Herrer 1 Kr., Skat, 10 Øre, Damer 75 Øre, Skat 10 Øre. Balkon 15 Øre, Skat 5.

TIK spiller mod TIK

I starten var fodbold sammen med gymnastik idrætsgrenene i TIK. Da TIK skulle spille mod KB var det den 3. august 1918 på side 2 i B.T. Bemærk at endnu en gang sluttes der af med en fest.

K B. i Taastrup
Ved Taastrup Idræts Klubs Sommerfest i morgen er der Kl. 12 ½ Fodboldkamp K.B 1. junior – T.I.K 1. junior og Kl. 2½ Godthaab I – T.I.K 1. Kl. 5½ Bryde- og Boksekampe samt Køllesving og Kl. 6½ Bal. Taastrup Idræts Klub fester søndag til Fordel for sit Banefond.


Mangler en sportsplads

Som det allerede blev skrevet i B.T. i 1918, så festede TIK for bedre baneforhold. Det tegnede jo på at der manglede ordentligt forhold til TIK’s medlemmer. Der kunne man læse om den 2. juli 1919 i Roskilde Avis hvor formanden for TIK indstillede til Sognerådet af få bedre forhold:

Høje Taastrup Sogneraad afholdt i Gaar Møde. Der var adskillige interessante Sager paa Dagsordenen, men vi henviser til Referatet.

Idrætsplads og Anlæg
Fra Taastrup Idrætsklub forelaa et Andragende om Støtte til Anskaffelse af en Sportsplads. Formanden bemærkede i den Anledning: Idrætsklubben har jo for Tiden ingen Sportsplads, og det er ret bekosteligt at anskaffe en saadan, da den skal have en Størrelse af ca. 3 Tdr. Land. Der har været Tale om Sportsplads i Forbindelse med Anlæget i Selsmosen, og paa en vis Maade kan disse to Ting jo siges at høre sammen. Der er nemlig nu indsendt et Andragende fra dem der ejer Mosen.
Formanden oplæste derefter en Skrivelse fra Overretssagf. S. Jacobsen, Fabrk. Hugo Dorph, Købmd. Seidelin Bøgh og Overretssagfører Overgaard, hvori det hed: Da der ved Realisationen af det sidste Areal af Selsmosegaarden viste sig at være overhængende Fare for at Virkeliggørelsen af Planen om et offentligt Anlæg ved Selsmosen derved skulde blive fuldstændig umulig, købte vi det omtalte Restareal for at gøre endnu et sidste Forsøg paa, om Mosen og omliggende Areal kunde blive bevaret for Taastrup By……

Vil du hjælpe?

Kunne du tænke dig at hjælpe med historier om TIK og vores historie, så tøv ikke med at skrive en mail til historie@tik.dk.

Det kan være at støve historierne frem, at skrive dem, at finde billeder eller at hjælpe til med at indskanne de mange billeder som vi har i TIK Klubhuset.

Få TIK-Nyt hver uge!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.