Informationsmøde for nye bestyrelsesmedlemmer

Fritid og Kultur inviterer til informationsmøde torsdag den 25. januar 2018 kl. 17.00-18.30 i Pejsestuen i Kulturcentret, Poppel Alle 12, 2630 Taastrup.

Tilmeld dig pr mail eller telefon på bope@htk.dk eller 43591316 senest den 24. januar kl. 15:00

Hvis du er ny i en foreningsbestyrelse eller jeres forening er ny, har du/I mulighed for at stille spørgsmål til administrationen og for at høre noget om tilskudsmuligheder med mere. På møderne gennemgås blandt andet:

  • Opbygning af folkeoplysningsudvalg og samråd
  • Tilskudsmuligheder
  • Årlig ansøgning om tilskud/godkendelse som forening
  • Stikprøvekontrol
    Samarbejde med kommunen, herunder Aktiv Sommer
  • Feedback fra foreningerne på service fra kommunen, Conventus med mere

Punkterne gennemgås i den udstrækning, der er behov for det blandt deltagerne.

Det er muligt at få svar på andre spørgsmål, som du gerne vil have svar på. Hvis du sidder med et emne eller spørgsmål af generel interesse, så kontakt mig, så tager vi det med på mødet.

Næste informationsmøde for nye foreninger, nye kasserere og formænd afholdes den 26. april 2018

Med venlig hilsen
Bo Petersen
Specialkonsulent
Tlf: 43 59 13 16
E-mail: bope@htk.dk