Strøm til ansøgningerne

Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter har indtil nu foregået på gammeldags papirformat, men nu er der kommet ny en elektronisk blanket,  Desuden er der kommet nye tilgængelighedsregler som gør, at ansøgningsskemaer i Word ikke længere må være publiceret på kommunens hjemmeside.

Hvordan gør jeg?

Foretrækker du at bruge det gamle skema, kan det rekvireres ved henvendelse til fritidkultur@htk.dk

Der er ingen forskel mellem spørgsmålene i det gamle skema og blanketten.