Valg til Idrættens Samråd på årsmødet den 25. november 2021

Nu er der igen årsmøde med valg til IDRÆTTENS SAMRÅD.

 Jeg håber vi ses – og at du enten har tilmeldt dig eller er klar til at gøre det på:

Tilmeldingsfristen er den 19. november til fritidkultur@htk.dk.

 Kik nedenfor omkring valget – jeg håber du eller en anden i din forening kan blive inspireret til at være med i Idrættens Samråd.

 Mange hilsner

Idrættens Samråd

Jens Bjerge

Tlf. 2275 1900

  

VALG TIL IDRÆTTENS SAMRÅD:

Nu skal der igen være valg til Idrættens Samråd.  Det er 4 år siden der sidst var valg.

Det betyder, at alle 11 medlemmer af Idrættens Samråd er på valg.

Valget foretages på mødet og reglerne kan du se i vedtægterne.

 • De 11, der bliver valgt, er dem der få flest stemmer, så det et spørgsmål om at møde op og få indflydelse.
 • Der er god mulighed for at stille op og dermed blive valgt.

Du kan se hvem der er i dag er medlem af Idrættens Samråd nederst i denne mail.

Flere genopstiller – mens andre gør ikke.

Derfor er det vigtigt, at der er andre f.eks. fra din forening, der har lyst til at være med i den nye valgperiode.

Det er spændende arbejde og jeg vil opfordre til:

 • At du overvejer om det ikke er noget for dig.
 • At overveje om du kender en du vil opfordre til at stille op.
  • Vedkommende skal være til stede eller tilkendegivet på f.eks. mail at man opstiller.
 • At du måske ringer til en af samrådets medlemmer og hører om hvad arbejdet indebærer.
 • At din klub gerne vil have indflydelse på idrætten i Høje Taastrup Kommune.
  • At valgte medlemmer repræsenterer alle foreninger og ikke kun egen sportsgren.
 • At din klub tilmelder jer til Årsmødet.

 Ring eller skriv tilbage – vi / jeg hjælper dig gerne med yderligere oplysninger.

 

Vi glæder os til at se dig og din klub.

 

Mange hilsner

Idrættens Samråd

Jens Bjerge

Tlf. 2275 1900

 

De 11 medlemmer af Idrættens Samråd i dag er:

 

Medlemmer af Idrættens Samråd 2017-2021

Peter Posselt Vergmann

Taastrup FC (Fodbold)

 

Jan Kryger

TIK Badminton

 

Ilknur Kekec Coban

HTI Fodbold

 

Peter Rasmussen

B70 Baskett  

Regina Wonisch

Swim Team Taastrup

 

Tobias Harpsøe

TIK Volley

 

John Borelli

Hedehusene Fløng MTB Klub

 

Jette Poder

TIK Gymnastik

 

Mehmet Güzel

TG80 (Fodbold)

 

Jacob Teildorf

TGF (Gymnastik)

 

Jens Bjerge

FHI / Hedehusene Tennis

 

 

Idrættens Samråd

Idrættens Samråd er et udvalg under Folkeoplysningsudvalget. Samrådet fungerer som taleorgan for den organiserede idræt i Høje-Taastrup Kommune.

 

Idrættens Samråds formål er:

       At koordinere idrætsforeningernes, kredsenes og folkeoplysningsudvalgets indsats for idrætten i kommunen

       At skabe debat omkring nye idrætstiltag, med idrætskonsulenten som formidler

       At vejlede folkeoplysningsudvalget i prioritering af anlæg og forbedringer af idrætsfaciliteterne og kommunale tilskudsordninger

       At være bindeled mellem folkeoplysningsudvalget og kommunens idrætsforeninger

       At løse de idrætsmæssige opgaver i kommunen bedst muligt inden for de givne økonomiske rammer

       At fordele idrætsfaciliteterne til idrætten. I starten af hvert år finder lokalefordelingsmøderne sted for idrætten. 

                             – Fordelingen sker efter følgende sæt fordelingsregler godkendt af Folkeoplysningsudvalget/Byrådet.

 

       Yderligre information om samrådets arbejdsopgaver og funktion kan ses i vedtægterne og forretningsordenen            for Idrættens  Samråd. 

Årsmøde i Idrættens Samråd 2021 dagsorden (2)