Årlig ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening for 2022

Det er blevet tid til den årlige ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening for 2022.

De foreninger som bliver godkendt, kan modtage økonomisk støtte og/eller adgang til forenings- og klublokaler.

Ansøgningsfrist

I kan ansøge fra mandag den 8. november 2021 til og med mandag den 3. januar 2022.

Hvis I ansøger efter fristens udløb vil det medføre reduceret tilskud i 2022.

Sådan søger I

I skal logge på www.conventus.dk, for at udfylde ansøgningsskemaet elektronisk. I kan samme sted vedhæfte dokumenter, fx regnskab og medlemsliste.

I kan også sende dokumenterne pr. mail eller med posten, men husk, at vi stadig skal have modtaget materialet inden fristen udløber.

Bemærk at I både skal angive medlemstal og udfylde ansøgningsskemaet. Det foregår to forskellige steder i Conventus:

  1. Medlemsstatistik (angivelse af medlemstal i alderskategorier)
  2. Udfyldelse af ansøgningsskemaet (findes på vejledningens sidste side).

Conventus fungerer bedst i Google Chrome og Firefox.

Hjælp og vejledning

Til hjælp for ansøgningen har vi vedhæftet en vejledning, der trin for trin hjælper jer igennem processen. Har I brug for yderligere hjælp, eller har andre IT spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på telefon:

Idrætsforeninger, Casper Graugaard: 43591311

Spejdere, kulturelle og øvrige foreninger, Christina Pedersen: 51852728

Rådhuset er lukket mellem jul og nytår – den sidste dato vi kan hjælpe før fristens udløb er torsdag den 23. december 2021.

 Informationsmøde

Vi afholder informationsmøde på rådhuset i byrådssalen torsdag den 25. november kl. 17.00, hvor vi gennemgår proceduren for den årlige ansøgning i Conventus.

Frist for tilmelding til mødet er mandag den 15. november 2021. Skriv til fritidkultur@htk.dk

 Lovstof

Fritids- og Kulturcentret yder tilskud i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser om frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Anvendelse af personoplysninger

Fritids- og Kulturcentret anvender oplysningerne til at behandle foreningens ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven.

Derudover vil oplysningerne blive brugt i fritidsvejledning af borgerne, herunder i det trykte aktivitetskatalog, som bliver omdelt til alle skoleelever og øvrige kommunale institutioner samt sendt til nye borgere i kommunen.

Vejledning i indberetning af medlemmer i Conventus – årlig godkendelse 2022

 

Venlig hilsen

Fritid og Kultur

Få TIK-Nyt hver uge!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.