Årlig godkendelse som folkeoplysende forening

Det er blevet tid til den årlige ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening for 2017. Tilskud ydes i henhold til folkeoplysningslovens bestemmelser om frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Ansøgningen skal udfyldes og indsendes, hvis foreningen ønsker godkendelse, økonomisk støtte eller adgang til forenings- og klublokaler stillet til rådighed af kommunen.

Ansøgningen udfyldes her

Ansøgningen udfyldes elektronisk på www.conventus.dk. Vigtige dokumenter kan vedhæftes ansøgningen eller sendes pr. post.

Både medlemstal og ansøgningsskema skal udfyldes.

Conventus fungerer bedst i Google Chrome eller Firefox.

Vejledning

Til hjælp for ansøgningen er vedhæftet en vejledning, der trin for trin hjælper jer igennem processen. Har I brug for yderligere hjælp, er I velkomne til at kontakte Fritids- og Kulturcentret.

Ansøgningsfrist

I kan ansøge fra tirsdag den 15. november 2016 til og med onsdag den 4. januar 2017. Ansøgninger, der modtages efter tidsfristens udløb, vil medføre reduceret tilskud i 2017.

Informationsmøde

Der afholdes informationsmøde mandag den 28. november 2016 kl. 19.00 i Byrådssalen på Rådhuset. På mødet er der mulighed for at stille spørgsmål til proceduren omkring den årlige ansøgning. Efterfølgende kan nye foreninger/bestyrelsesmedlemmer stille spørgsmål omkring det at være forening i Høje-Taastrup Kommune.

Tilmelding er nødvendig og skal ske på FritidKultur@htk.dk

Venlig hilsen

Fritids- og Kulturcentret