Folkepark – hvad er det?

Der er en ny folkepark på vej i Taastrup, hvor idrætten forhåbentlig vil få en fremtrædende rolle. Mød op den 25. februar i Taastrup Idrætscenter til kickoff-arrangement for hele familien, hvor Taastrup Idrætscenter og Høje Taastrup kommune inviterer alle til et festligt kickoff-arrangement om en ny folkepark i Taastrup. Indtil da følg med på Facebook.

Folkeparken skal gå hele vejen fra Taastrup Idrætscenter, over idrætsområdet, gennem Mølleparken, fortsætte gennem det tidligere vandindvindingsområde ved Blåkildevej, passere grunden ved Blåkildecentret og videre gennem det sydlige vandindvindingsområde ved Højgårdstoften. Samtidig skal Folkeparken forbindes med de øvrige grønne og rekreative områder i kvarteret. Hele Folkeparken bliver 1,7 km. lang.

Den nye folkepark skal være et attraktivt mødested for alle, og vi vil gerne skabe parken sammen med TIK’s medlemmer, så vi får et stort grønt område, hvor Taastrup Idrætscenter vil være den naturlige indgang til området. Det skal være et område som indbyder til alle former for aktiviteter. For at sikre det, vil TIK godt have dig med, uanset om du er bestyrelsesmedlem, aktiv, passiv, lidt ældre eller ung, ja der er ingen nedre aldersgrænse. 

Karsten Weikop, suppleant i TIK’s hovedbestyrelse samt bestyrelsesformand Taastrup Idrætscenter

Den nye park skal både binde sportsfaciliteter, parkområder, vandbassiner og naturområder sammen og styrke forbindelserne til de omkringliggende boligkvarterer.  Læs analysen som blev lavet i efteråret 2023.

Kickoff 25. februar

Udviklingen af Folkeparken skydes for alvor i gang med et kickoff- arrangement søndag den 25. februar kl. 10-12 i Hal B på Taastrup Idrætscenter. Alle er velkomne, og alle sejl er sat til med et program, hvor børnene også kan være. Så kig forbi til en sjov søndag og kom med idéer og input til Folkeparken.

Program for kick off’et

Kickoff-arrangementet varer to timer og består af to ens sessioner af en times varighed, så man kan vælge at møde op kl. 10-11 eller kl. 11-12. Programmet består af korte indlæg med information om projektet, og der vil være en række stationer, hvor man kan komme med input og ideer til Folkeparken: 

  • Velkomst og information om områdefornyelse Folkeparken
    Oplæg om baggrund og formål med områdefornyelsen Folkeparken. 
  • Input og idéer til Folkeparken
    Tematiske stationer hvor man har mulighed for at bidrage med viden og ideer til udviklingen af fremtidens Folkepark. Ved stationerne vil der være lokale aktører, kommunale repræsentanter og rådgivere. 
  • Afrunding og tak.   

Funday – veteranerne i gang

Første projekt i gang i 2024

En foranalyse har peget på fem udviklingsområder for den nye folkepark: Ny ankomstplads ved Taastrup Idrætscenter, bedre udnyttelse af idrætsområdet til nye aktiviteter, udvidelse af Mølleparken, et samlet projekt for området ved Blåkildecentret og udvikling af den grønne forbindelse mod syd – herunder adgang og sammenhæng til Nyhøj-området (TFC).

Efter kickoff’et bliver der udarbejdet et såkaldt områdefornyelsesprogram i samarbejde med lokale foreninger, borgere og fritidsbrugere – programmet skal bl.a. indeholde projekter, tidsplan og budget 

Det første projekt om ankomst ved Taastrup Idrætscenter forventes at gå i gang i 2024.

Få TIK-Nyt hver uge!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.