Forslag til Idræts- og Bevægelsespolitik for 2024-2026 i høring

Kom med input til Høje-Taastrup Kommunes nye Idræts- og Bevægelsespolitik og gode ideer til indsatser og samarbejder

Kære foreninger og Samråd

Tak for de input, I allerede er kommet med omkring en ny Idræts- og Bevægelsespolitik. Vi sender nu forslaget til jer til jer og andre samarbejdspartnere for at få kommentarer og input.  Høringsperioden er frem til 1. september 2024, hvorefter politikken behandles politisk i oktober 2024. Derefter skal vi lave handleplaner og konkrete indsatser – hvor I igen har mulighed for at bidrage, som mange gør allerede nu.

Baggrund

Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet et nyt forslag til Idræts- og Bevægelsespolitik for 2024-2036. Forslaget til en ny politik bygger videre på de gode erfaringer og samarbejder, der er skabt i de senere år, hvor kommunen i tæt samarbejde med frivillige idrætsforeninger har sat gang i en række aktiviteter, der har været med til at styrke bevægelsesglæden og få flere med i fællesskaber. Idræts- og Bevægelsespolitikken har – ligesom kommunens Udviklingsstrategi – fokus på fællesskaber i bred forstand, med særligt blik for børn og unge samt mennesker, som har brug for at finde ind i et sundt fællesskab – og på vores fælles ansvar for en grønnere og mere bæredygtig kommune.

 Kom med input og gode ideer

Forslaget sendes nu i høring frem til september 2024. Udover at komme med kommentarer til selve politikforslaget, vil vi også gerne have gode ideer til indsatser og aktiviteter og håber også at høre fra borgere, der vil bidrage til at få flere med i fællesskaber.

 Sådan gør du

Venlig hilsen

Signe Abildå
Idrætskonsulent

Fritids- Og Kulturcenter
FKC – Administration og idræt
Fritid og Kultur
Rådhusstræde 1
2630 Taastrup
Telefon: 43591000
Mobil: 21167113
www.htk.dk
SigneAb@htk.dk

Få TIK-Nyt hver uge!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.