HUSK: årlig ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening for 2024

Blot en påmindelse om nedenstående. Vi sender denne mail til alle foreninger – også dem der har søgt.

 

Det er blevet tid til den årlige ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening for 2024.

De foreninger som bliver godkendt, kan modtage økonomisk støtte og/eller adgang til forenings- og klublokaler.

 

Ansøgningsfrist

I kan ansøge fra mandag den 6. november 2023 til og med tirsdag den 2. januar 2024.

Hvis I ansøger efter fristens udløb vil det medføre reduceret tilskud i 2024.

 

Sådan søger I

I skal logge på www.conventus.dk, for at udfylde ansøgningsskemaet elektronisk. Her kan I også vedhæfte referat af generalforsamling 2023, regnskab og medlemsliste. I kan også sende dokumenterne pr. mail eller med posten, men husk, at vi stadig skal have modtaget materialet inden fristen udløber.

 

Bemærk at I både skal angive medlemstal og udfylde ansøgningsskemaet. Det foregår to forskellige steder i Conventus:

  1. Medlemsstatistik (angivelse af medlemstal i alderskategorier)
  2. Udfyldelse af ansøgningsskemaet (findes på vejledningens sidste side).

Conventus fungerer bedst i Google Chrome og Firefox.

 

Hjælp og vejledning

Til hjælp for ansøgningen har vi vedhæftet en vejledning, der trin for trin hjælper jer igennem processen. Har I brug for yderligere hjælp, eller har andre IT spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på telefon:

Casper Graugaard: 43591311

Rådhuset er lukket mellem jul og nytår – den sidste dato vi kan hjælpe før fristens udløb er fredag den 22. december 2023.

 

Informationsmøde

Vi afholder informationsmøde på rådhuset i byrådssalen torsdag den 23. november 2023 kl. 17.00, hvor vi gennemgår proceduren for den årlige ansøgning i Conventus.

Frist for tilmelding til mødet er mandag den 20. november 2023. Skriv til fritidkultur@htk.dk

 

Lovstof

Fritids- og Kulturcentret yder tilskud i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser om frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

 

Anvendelse af personoplysninger

Fritids- og Kulturcentret anvender oplysningerne til at behandle foreningens ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i henhold til Folkeoplysningsloven.

Derudover vil oplysningerne blive brugt i fritidsvejledning af borgerne, herunder i det trykte aktivitetskatalog, som bliver omdelt til alle skoleelever og øvrige kommunale institutioner samt sendt til nye borgere i kommunen.

Venlig hilsen

Fritid og Kultur

Få TIK-Nyt hver uge!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.