Normtal for timefordelingen 2017/2018

Fra Fritid og Kultur er følgende modtaget omkring fordeling af idræts lokaliteter 2017-2018

Procesplan for timefordelingen 2017-2018

Fordelingsmateriale normtal 2017