Generalforsamling i TIK’s hovedforening

Torsdag den 2. marts 2017 kl. 19.00 afholder TIK hovedforeningen den årlige ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen finder sted i TIK’s klubhus som ligger Parkvej 78, 2630 Taastrup.

Alle medlemmer af TIK er velkomne til at deltage i generalforsamlingen. For at have stemmeret, skal man være delegeret fra en af afdelingerne.

Dagsorden er ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
  3. Hovedbestyrelsens beretning.
  4. Forelæggelse af reviderede årsrapporter for hovedforeningen og klubhuset til godkendelse.
  5. Forelæggelse af revideret årsrapport fra idrætsfonden.
  6. Indkomne forslag.
  7. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for året.
  8. Valg i henhold til vedtægternes §§ 8, 10 og 11.
  9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedforeningen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, dvs. senest den 9. februar.

Generalforsamling