Nye timefordelingsregler

Timefordelingsreglerne er ændret således, at medlemmer, der dyrker væsensforskellige aktiviteter i samme forening, udløser medlemstilskud og tæller med i timefordelingen pr. væsensforskellige hold de er tilmeldt, der er forestået af en træner. Medlemmets kontingent skal som minimum udgøre 100 kr. pr. aktivitet. Det skal klart fremgå af medlemsindberetningen i forbindelse med den årlige ansøgning, hvilke medlemmer der er tilmeldt og har betalt for hvilke aktiviteter.  

Med væsensforskellige aktiviteter menes f.eks. håndbold, gymnastik og badminton. Forskellige typer af f.eks. gymnastik er ikke væsensforskellige.

Ovenstående er vedtaget på byrådsmøde den 18. december 2018 på baggrund af et ønske om at sidestille en- og flerstrengede foreninger.  

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte Casper Graugaard.

Venlig hilsen

Fritids- og Kulturcentret

Få TIK-Nyt hver uge!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.