Samarbejde med skolerne?

Kære Foreninger

Fritid og Kultur sætter gang i et nyt samarbejde med skoler og foreninger. Flere af jer har allerede gang i samarbejder eller har tidligere haft samarbejder og der er samlet en række gode og mindre gode erfaringer, som lægger til grund for en ny indsats.

Målet er, at flere børn og unge skal stifte bekendtskab med de fantastiske foreninger, vi har i kommunen og at lærere og elever skal opleve, hvordan idræt og bevægelse kan indgå i undervisningen.

Så hvis I gerne vil have et tættere samarbejde med en eller flere skoler, er det måske noget for jer at være med i. Der kan tænkes mange former for samarbejde, der tilpasses den enkelte skole/klassetrin og den enkelte forening.

Det kræver det af foreningen:

 • Finde ud af, om det er en indsats, I gerne vil være en del af.
  Hvis ja – skal I finde ud af, om I på nuværende tidspunkt har instruktører, som er til rådighed i dagtimerne. Hvis interessen er der, men I ikke har instruktører/trænere/frivillige til at varetage opgaven i dagtimerne, vil vi også meget gerne høre fra jer. Så ser vi, om vi kan finde en løsning sammen
 • Som forening ’binder’ man sig for ét skoleår ad gangen ift. at stille sig til rådighed for skolerne. Det er dog op til foreningen selv, hvor mange forløb, man kan køre på et år. Byrådet har afsat midler til at kunne understøtte jeres forløb ude på skolerne økonomisk.
 • Et engagement ift. at skabe det gode samarbejde med skolerne og deres idrætskoordinatorer.

Det skal skolen:

 • Alle skoler udpeger en idrætskoordinator, som er kontaktperson for jer og koordinerer internt på skolen.
 • Skolerne SKAL leve op til Åben Skole lovgivningen, og VIL rigtig gerne det her projekt.
 • Skolerne skal understøtte den undervisning som I bringer ud i skolerne – lærerne skal være aktive og samarbejdende i timerne.

Det gør Fritid og Kultur:

 • Udarbejder en ”Bevægelsespakke” til alle skoler, hvor jeres foreningstilbud og bud på et samarbejdsforløb beskrives. Det bliver et fysisk katalog, som alle lærere får og et elektronisk katalog.
 • En gang årligt samler vi skolernes idrætskoordinatorer og foreningerne, som er engageret i projektet. Her vil der være mulighed for sparring og evaluering af samarbejderne mellem jer og skolerne – de gode samarbejder skal sikres.
 • Indkøber eventuelt udstyr til at understøtte forløbene.

Skriv til Fritid og Kultur fritidkultur@htk.dk eller Sofie Aabo SofieAb@htk.dk senest 24. februar 2020

Ring gerne hvis I har spørgsmål

Venlig hilsen

Sofie Aabo
Idræts- og bevægelseskonsulent
Høje Taastrup Kommune – Fritids- Og Kulturcenter
Mobil: 51146709
sofieab@htk.dk

Få TIK-Nyt hver uge!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.