Jan Kryger i Folkeoplysningsudvalget?

Den 14. november afholdte Idrættens Samråd Årsmøde, og her fortalte vi, at vi mangler en ny repræsentant i Folkeoplysningsudvalget for idrætten i Høje Taastrup Kommune.

Det skyldes, at vores nuværende medlem af FOU, Allan Olsen – af arbejdsmæssige årsager ønsker at stoppe i IS og FOU.

Allan skal have stor tak for arbejdet i IS gennem rigtig mange år og for posten i FOU de sidste 2 år.

Den nuværende personlige suppleant for Allan Olsen, ønsker ikke at overtage posten.

Derfor skal foreningerne vælge et nyt medlem til FOU. John Borelli er det andet medlem af FOU.

 

Vi drøftede situationen på møde i Idrættens Samråd den 14. november og igen den 9. december.

Idrættens Samråd indstiller:

 • at medlem af Idrættens Samråd Jan Kryger, TIK Badminton overtager posten resten af valgperioden, som udløber december 2021.

Hvis ikke vi senest den 30. december hører protester / indsigelser eller andre forslag til at overtage posten, vil vi betragte Jan Kryger som valgt.

Idrættens Samråd ønsker Jer alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.


 V
enlig hilsen

 1. Idrættens Samråd

Jens Bjerge

Tlf. 2275 1900

Mail: Jensbjerge@it.dk

Nuværende medlemmer af Idrættens Samråd og Folkeoplysningsudvalget:

 1. Allan Olsen + FOU  (Stopper 31.12.2019)
 2. Peter Posselt Vergmann – afløser Allan Olsen
 3. Ilknur Kekec
 4. Jacob Teildorf
 5. Jan Kryger – foreslås valg til FOU
 6. Jens Bjerge (formand)
 7. Jette Poder (næstformand)
 8. John Borelli – tillige medlem af FOU
 9. Knud Janum
 10. Maiken Amisse
 11. Regina Wonisch
 12. Tobias Harpsøe

 PS: Husk du altid kan kontakte os for at drøfte muligheder / udfordringer eller ønske om at vi kigger forbi din forening.