5000 nye unge i sportsklubberne i Taastrup?

Høje-Taastrup Kommune har en Idræts- og bevægelsespolitik, hvor der hvert fjerde år udarbejdes nye målsætninger og indsatser. I Idræts- og bevægelsespolitik 2019-2023 er de 5000 nye unge medlemmer et af målene.

2018 er målsætninger og indsatser for perioden 2015-18 evalueret og der er afholdt møder med idrætsforeninger og andre interessenter samt borgermøde den 6. september.  På baggrund af dialog med foreninger, institutioner og andre interessenter samt input fra borgerne er der udarbejdet forslag til målsætninger og indsatser for perioden 2019-23 inden for politikkens fire temaer:  

  • Foreningsidræt for bredden og eliten
  • Selvorganiseret idræt og bevægelse
  • Idræt og bevægelse i institution og skole
  • Idræt og bevægelse for særlige målgrupper

Målsætninger og indsatser sendes i høring i perioden 20. december 2018 – 31. januar 2019. Høringssvar samt forslag til aktiviteter indenfor politikkens fire områder kan mailes til Fritid og kultur: FritidKultur@htk.dk 

Vision 2011-2023
Høje-Taastrup Kommune arbejder for et mangfoldigt idrætsliv, hvor alle borgere, uanset udgangspunkt, har mulighed for at opleve glæde, udfordring og fællesskab ved idræt og bevægelse.

Høje-Taastrup Kommune har fokus på idræt og bevægelse og afprøver løbende initiativer sammen med lokale foreninger og institutioner for at styrke bevægelsesglæden og fællesskabet hos mange grupper af borgere.
Visionen for Høje-Taastrup Kommune knytter an til DGI og DIF’s ”25-50-75”-vision. I 2025 skal 75 % af den danske befolkning være idrætsaktive og 50% skal være medlem af en idrætsforening. Visionen er med til at sætte et nationalt fokus, der understøttes af Høje-Taastrup Kommunes vision.

Vi er nået et godt stykke, men der er lang vej endnu. Flere er blevet aktive, men der er stadig mange borgere i kommunen, der ikke har fundet ind i aktive fællesskaber eller benytter sig af de mange muligheder for at være aktiv på egen hånd.

Seniormotion blomstrer i kommunen og er nu som et foreningstilbud i alle dele af kommunen en stærk del af kommunens generelle foreningsliv.
Vi har fokus på glæden ved at bevæge sig og på det fællesskab, vi oplever, når vi er sammen om en aktivitet. Samtidig ønsker vi at styrke gode, sunde vaner – og for mange mennesker fastholdes gode vaner bedst sammen med andre.

I den kommende periode sætter vi fokus på børn og unge. Det gør vi, fordi vi gerne vil have mange flere børn og unge til at opleve glæden ved at bevæge sig og ved at være en del af et aktivt fællesskab, hvor man har det sjovt og udfordrer sig selv i et forpligtende fællesskab. Idræts- og bevægelsespolitikken vil således også understøtte byrådets målsætning om, at 5000 flere børn og unge skal være en del af kommunens foreningsliv.
Vi sætter også fokus på ulighed i sundhed, som er en udfordring i kommunen. Alle skal have adgang til og motiveres til et liv med idræt og bevægelse.

Generelt vil vi starte tidligt, med en tværfaglig, sammenhængende indsats, der hænger sammen med kommunens øvrige politikker og dyrke de potentialer, der ligger i samarbejde på tværs af geografiske og demografiske skel.

Succeskriterium:
• I 2023 er andelen af borgere over 16 år, der er fysisk aktive i minimum 30 minutter om dagen, på niveau med regionsgennemsnittet.
• Andelen af børn og unge under 18 år, der er medlem af en idrætsforening, er på niveau med regionsgennemsnittet.
• Andelen af børn, der er overvægtige ved skolestart og skoleslut er faldet til regionsgennemsnittet.

  Høje-Taastrup Kommune Region Hovedstaden
Andel af borgere over 16 år, der er fysisk aktive i minimum 30 minutter om dagen 69% 74%
Antal borgere, der er medlem af en idrætsforening 32% (16.012) 40%
Antal af 0-18-årige der er medlem af en idrætsforening 50% (5.878) 58%
Antal af 0-25-årige der er medlem af en idrætsforening 43% (6.681) 59%
Andel af børn der er overvægtige ved skolestart 19% 11%
Andel af børn der er overvægtige ved skoleslut 28% 17%


For mere information og spørgsmål: Kontakt Idrætskonsulent Signe Abildå, Fritid og Kultur, SigneAb@htk.dk 21 16 71 13.

Få TIK-Nyt hver uge!

Vi spammer ikke! Læs vores privatlivspolitik hvis du vil vide mere.