Eiler Olsen (1924-1996) – Æresmedlem af TIK

Denne side er for at ære Eiler Olsen – æresmedlem af TIK

Eiler Olsen er født 30. oktober 1924 og døde 12 februar 1996. Eiler er en af de personer som har haft rigtig stor betydning for TIK gennem tiderne.

I 1962 fik Eiler som den første TIK’s ærespris.

Eiler Olsens betydning for TIK ses også ved at adskillige ærespokaler er stiftet i hans navn:

  • TIK gymnastiks ‘Eiler Olsens mindepokal’, som har følgende beskrivelse:
    Eiler Olsens Mindepokal er indstiftet i 1996 af Taastrup Idræts Klubs (TIK’s) Gymnastik Afdeling ved afdelingens 90 års jubilæumsfest. Pokalen er til ære for halbestyrer Eiler Olsen, der bestyrede Taastrup Idræts Haller i årene 1965–1994. I alle årene var Eiler Olsen en stor og meget respekteret organisator og drivkraft af Taastrup Idræts Haller. Det lå i arbejdet Eiler Olsen stærkt på sinde at fremme ungdoms- og idrætslivet i Høje-Taastrup Kommune. Gymnastikken har i alle årene nydt stor gavn og glæde heraf. Pokalen består af et sølvbæger, der er skænket af TIK’s Fond.

Artikel bragt i Aktuelt 1969 i forbindelse med at Eiler blev æresmedlem: 
For første gang i mange år kunne klubben hylde et nyt æresmedlem ved den årlige fest. Det nye æresmedlem Eiler Olsen blev allerede æresmedlem på generalforsamlingen i marts, men først ved festen lørdag aften fandt den officielle overrækkelse af æresmedlemsbeviset sted.
Selv om Eiler Olsen er gået af som sekretær i TIK, udfører han stadig et meget stort arbejde både i Tåstrup Idrætshal og som leder af blodbankens arbejde i Tåstrup, der startede med blodtapningen af TIKs medlemmer, men som efterhånden er blevet til tapninger af alle i Tåstrup og omegn.
Det nye æresmedlem kunne med rette føle en særlig glæde over at se et hold svømmere og et hold håndboldspillere som pokalvindere – Eiler Olsen var en af svømmeafdelingens stiftere for få år tilbage, og havde det ikke været for Eiler Olsens energiske indsats, havde Tåstrup næppe haft en idrætshal nu og heller ikke et håndbolddrengehold som pokalvinder.

Artikel ved 50 års fødselsdagen

Da Eiler i 1978 blev 50 år bragte Taastrup Avis denne artikel:

MANDEN BAG DET HELE, OG LIDT MERE

Han er manden bag det hele og lidt mere.

Eiler Olsen, 53-årig halinspektør fra Taastrup, var og er i den forløbne uge igen med helt fremme, hvad angår arrangementer i Taastrup.

Fredag og lørdag var han med 1 TIKS revy, og i den kommende weekend er han også en af hovedfigurerne ved det store repræsentationsstævne i gymnastik, der bliver landets største med 1300 deltagere.

Eller Olsen har været med i det meste i de sidste 25 år i Taastrup. I de glade 50’ere lavede han revy i Taastrup, og weekendens arrangement var et nostalgisk tilbageblik på dengang og Eiler var atter med.

Hans “blå bog” er lang, men især er han stolt af en ting. Arbejdet med donorerne har altid stået hans hjerte nær, og ingen havde vel mere end ham for tjent den såkaldte “pelikan” – en udmærkelse, som donorkorpset uddeler hvert år, men normalt kun til forskere. Eiler Olsen er den eneste lægmand, der har fået denne udmærkelse, som tegn på hans enestående arbejde med TIKS donorafdeling.

Eiler Olsen er gammel taastrupper. Fik en uddannelse ved Gasværkernes Ingeniørkontor, hvortil han var knyttet i 24 år inden han med hal B’sindvielse 1. februar 1971 blev halinspektør i Taastrup. Forinden havde han i flere år været tilknyttet arbej
det i boblehallen, men han havde vel næppe drømt om at han i dag syv år senere skulle sidde som øverste chef for det største
hal idrætsanlæg på Sjælland.

Han klarer det ellers godt. Problemer skulle man ellers nok tro der kunne opstå, for Eiler Olsen har altid været TIK’er. Han har imidlertid forstået at holde private interesser skarpt adskilt fra sit job, og de efterhånden mange idrætsklubber i kommunen føler garanteret ikke at TIK får en fortrinsstilling i idrætshallerne.

Også uden for idrættens verden har Eiler Olsen markeret sig. Det er ikke længe siden han blev indvalgt i Andelsbankens repræsentantskab, og det er og så hans fortjeneste at halinspektørerne i Danmark nu langt om længe har opnået en overenskomst.

Trods en arbejdsdag, der oftest er på 14-16 timer, får Eiler Olsen også tid til at dyrke private interesser, hvoraf fotografering er den mest fremherskende. Han udgiver også kogebøger er manager for et såkaldt topmavehold i badminton, og Taastrup og Omegns Fejlskydningsselskab, og sammen med TIKS hovedformand Ole Søndergård udgør han de to eneste medlemmer i revisorsuppleanternes klub i TIK.

Jovist, selvom han er seriøs, skal der også være plads til det skægge.

For lykken det er også venner, som han sagde da han fyldte 50 år.

Artikel ved Eilers død

 

Da Eiler Olsen døde i 1996 bragte Taastrup Avis dem 15. februar 1996 en artikel med overskriften: Han levede som fuldblods TIK’er – Tidligere halinspektør Eiler Olsen er død

Arkiv.dk

Se billeder af Eiler på arkiv.dk:

Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune har mange billeder fra TIK’s historie og de personer som har været med til at skabe historien. Se lokalarkivets billeder af Eiler Olsen på Arkiv.dk.

Denne side er mangler stadig information omkring Eiler, så hvis man har mere information, så tøv ikke med at sende informationen til TIK