Eilert Halved (1891-1974) – Æresmedlem af TIK

Denne side er for at ære Eilert Halved – æresmedlem af TIK

Denne side er mangler information omkring Eilert, så hvis man har mere information, så tøv ikke med at sende informationen til TIK

Se de mange billeder som Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune har lagt på Arkiv.dk af Eilert Halved.

Eilert Halved, er født 9. marts 1891 og fik navnet Niels Eilert Holme Halved. I 1917 skiftede han Hansen ud med Halved. Eilert var andenlærer i Fløng 1917-28, herefter flyttede han til Høje Taastrup skole (Lilleskolen), hvor han var ansat som førstelærer ved skolen 1. november 1928 og var ansat indtil 1. april 1961. Eilert var desuden organist i Høje Taastrup Kirke fra omkring 1930 til efter 1968. Eilert blev 1. August 1919 gift med Ingeborg Barfod Dornonville de la Cour og de fik 3 børn: Erik (1920), Svend(1922) og Inger(1923) Dornonville de la Cour Halved. Eilert døde 26. oktober 1974.

Eilert var medlem af TIK Tennis og var en habil spiller. Således vandt han i 1933 en turnering i ‘Taastrup Lawn-Tennis-Klub’ (ja, det hed den) og han blev klubmester i både 1947 (single og double) og 1948 (single).

Eilert Halved var formand for TIK Tennis i en årrække. Han trådte tilbage ved generalforsamlingen i 1950, og som der den 12. april 1950 stod i Roskilde Avis på side 4

T. I. K.s Tennisafdeling har holdt ordinær Generalforsamling paa Lipperts Hotel. Formanden, Førstelærer E. Halved bød velkommen. Efter at Dr. Hancke var valgt til Dirigent, aflagde Formanden en udførlig Beretning om Arbejdet Indenfor Foreningen i det forløbne Aar. Den afsluttede Sæson maatte betegnes som særdeles god, der havde været 86 aktive Medlemmer mod 73 Aaret forud. Til Formand nyvalgtes Tøger Rasmussen, da Halved ikke under nogen Omstændigheder vilde modtage Genvalg.

I Roskilde Avis, side 5, står den 24. oktober 1953 i anlednings af Eilerts 25 års jubilæum som lærer:

At han samtidig er en baade energisk og dygtig Idrætsmand, gør ham jo ikke mindre i vor Tids sportsinteresserede Ungdoms Øjne. Hans Interesse for Idræt og Sport har iøvrigt ført ham ind i et stort og iniativtrigt Arbejde for Taastrup-Egnens Sportsorganisationer, og for Taastrup Idræts-Klub har hans Indsats gennem mange Aar betydet saa meget, at TIK for nogle Aar siden udnævnte ham til Æresmedlem og faa har bedre fortjent denne Æresbevisning end han. Sætlig paa Tennisbanen har Førstelærer Halved gjort sig gældende som aktiv Idrætsmand, og endnu tager han gerne en Dyst med langt yngre Spillere, og de kan lære noget derved!

 

 

Et af de få billeder vi har af Eilert. Billedet er fra ‘Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune’ , har ID nummer B26549 og er her anvendt med deres tilladelse. Billedet er taget af Aksel N. Bak i 1968 og har teksten “Et afholdt ældre triumvirat provst Edvard Nielsen, kirkesanger Martin Hansen og organist Eilert Halved (1968) Høje Tåstrup Kirke”