Ove Angelo Nielsen (1936-2018) – Æresmedlem af TIK

Denne side er for at ære Ove Angelo Nielsen – æresmedlem af TIK

Ove Angelo Nielsen blev æresmedlem af TIK i 2003. 

Ove blev født i Taastrup i 1936 og boede i sin barndom på Jernbane Allé. Her blev han interesseret i fodbold og meldte sig ind i Taastrup Idræt Klub i en alder af 9 år i 1945. Siden da har Ove været TIK’er af hele sit hjerte i de 73 år, han har været medlem.

Han begyndte som sagt med fodbold, men siden blev det også til bordtennis og badminton, og i 1980 blev det bueskydning, der fik hans interesse.

Årsagen til dette skal man finde i Oves familieliv. I 1959 blev Ove gift med sin Inge og de fik sammen to børn, Jan og Lene. Jan var handicappet, og for at give ham mulighed for at få den samme glæde ved idrætten, som Ove selv havde haft, var Ove i 1980 sammen med Elmer og Birgit Abrahamsen med til at stifte TIK Handicap og Boccia. Ove involverede sig aktivt fra starten og blev næstformand for klubben.

Bueskydning var en del af afdelingen, og det var en stolt Ove som få år senere kunne hylde en klubkammerat fra Taastrup som verdensmester.

Afdelingen voksede og var efterhånden mest domineret af bueskydning. Ove var en ildsjæl i afdelingen. Det blev hurtigt en vigtig del af Ove dagligdag, hvor han brugte utallige timer på at få afdelingen til at blive en af Danmarks bedste bueskydningsklubber.

Oves engagement i TIK er blevet påskønnet gennem tiden og i 2001 blev Ove ved TIK’s pokalfest hædret med Dagbladets Ungdomsleder pokal.

TIK gav Ove den ultimative anerkendelse, da han i 2003 i forbindelse med TIK’s 100-års jubilæum blev udnævnt til æresmedlem af TIK.

Ove trådte tilbage som næstformand, ikke for at forlade klubben, men derimod for at blive kasserer, hvor han med hård hånd styrede økonomien. Da Ove i en alder af 70 år i 2006 valgte at træde tilbage, var det helt oplagt at Ove blev det første æresmedlem i TIK Bueskydning.

Efter Ove trådte tilbage i TIK Bueskydning, startede han hver dag med en cykeltur på 20-30 km. De seneste år blev turene blevet færre og kortere efter han for et par år siden blev han kørt ned bagfra af en bil.

På det arbejdsmæssige plan var Ove uddannet murer og var i mange år murersvend, indtil han i 1984 valgte at springe ud som selvstændig, og det indebar adskillige ture til Grønland.

ÆRESMEDLEM

Dagbladet bragte den 2. juni 2003 en artikel hvor de skrev:

Aftenens andet nyudnævne æresmedlem blev Ove Angelo Nielsen, der for to år siden fik Dagbladets ungdomslederpris.

Han har været med i TIK siden 1946, hvor det handlede om fodbold, i 1979 kom han med i forretningsudvalget som suppleant, og det var i den forbindelse, han var med til at foreslå starten på en bue/boccia/handikapafdeling. I dag står bueafdelingen som selvstændig afdeling, der hører hjemme blandt landets tre bedste.

Ægte taastrupper

Ove Nielsen blev af Erhardt Franzen betegnet som en TIK’er og Taastrupborger med stort T og meget engageret i sit frivillige lederarbejde for de yngste bueskytter.

Ove Nielsen er en ærketaastrupper og for ham har kun TIK interesse rent medlemsmæssigt. Han blev født i 1936 på Jernbane Allé som den ældste af tre brødre. Bortset fra en kortere periode i starten af sit ægteskab har Taastrup altid været hans by. Faderen var Orla Henry Angelo Nielsen, der kom til byen i 1908. Da børnene kom til fik de som mellemnavn faderens fornavne i omvendt rækkefølge.

Det er såmænd grunden til, at jeg hedder Angelo. Hvorfra navnet i øvrigt stammer ved jeg ikke, men det har ingen speciel tilknytning til Sydeuropa, som man måske kunne tro, fortæller Ove Nielsen.

Siden sit niende år har årets ungdomsleder været medlem af TIK. Det startede i fodbold, hvor hans første trænere var Eiler Olsen og skrædderen Carl. Siden har også bordtennis og badminton samt senest veteransport haft Ove Nielsen på medlemslisten. En periode i TIKs forretningsudvalg er det også blevet til. I 1979 fik han til opgave at starte en handicapafdeling. Der blev taget kontakt til Elmar og Birgit Abrahamsen, og allerede året efter, helt præcist 28. april 1980 så handicapafdelingen dagens lys under navnet bue/boccia.

Siden er boccia kommet ind under veteransport.

Hvis man har mere information omkring Ove Angelo Nielsen, så tøv ikke med at sende informationen til TIK