Verner Nielsen – Æresmedlem af TIK

Denne side er for at ære Verner Nielsen – æresmedlem af TIK

Verner Nielsen blev æresmedlem af TIK i 1978. 

Verner kom primært fra TIK Badminton.

I forbindelse med at han i 1973 fik Taastrup Bladets sportspris var der denne artikel i bladet:

Verner Nielsen får Taastrup Bladets pokal: En værdig sportspris-modtager

Verner Nielsen, som nu får tildelt Taastrup Bladets sportspris, er kendt af en hver gammel TIKer, og han har da også dyrket idræt og deltaget i idrætsarbejde i en menneskealder.

Han begyndte først som 17 årig i sin hjemby at dyrke lidt håndbold og badminton, men det var først efter, at han flyttede til Taastrup i 1944, der rigtig kom gang i sagerne. Her begyndte han så i håndboldafdelingen, men få år efter måtte han midlertidigt afbryde sin interesse, da han flyttede fra, byen.

I 1948 kom han tilbage og kom på håndboldholdet (man havde kun et enkelt), men samtidig blev han også kasserer i afdelingen, og da formanden var ind som soldat, ordnede han også det job. Allerede året efter, 1949, overtog han så officielt formandsjobbet, og dette hverv passede han i 8 år, lige til 1957.

Heller ikke dengang var det nemt at skaffe bestyrelsesmedlemmer. Et år kom kun han til generalforsamlingen og blev enstemmigt valgt til samtlige arbejdsposter!

I 1956 begyndte han også at spille badminton, og Verner og hans kone Else blev hurtigt et af omegnens bedste mixed-par.

Traditionen tro lykkedes det ham ikke at være i denne afdeling mere end et år, inden han i 1957 blev valgt ind i spilleudvalget. Dette arbejde passede han med iver, indtil afdelingen pludselig stod uden formand, og straks sprang Verner Nielsen til.

Han var formand for badmintonafdelingen fra 1961-1967, men tro ikke han fik lov at trække sig tilbage. Næ.. han fik lov til at afgå som formand mod at overtage posten som en post har spilleudvalgs han så beklædt siden.

Ind imellem har han så naturligvis deltaget aktivt i idrætten, og det altid fremme mellem de bedste, men han var også med, når TIK kaldte på andre fronter. I 1963 var han en af de stabile og trofaste ved rejsningen af TIK-huset på Gartnervej.

Der var jo mange begejstrede i starten, men interessen faldt efterhånden, som tiden gik med bygningen, men Verner var med til det sidste. Man kunne også finde ham i arbejdstøjet, da den første hal blev til. Der blev lagt gulv, og der blev flyttetvbrokker fra Johan F. Hansens gamle købmandsgård og til stadion.

Energisk trofast og ordholdende har Verner Nielsen altid været – ikke manden med de store ord – tværtimod! Somme tider ligefrem kort for hovedet, men i 25 år har han været forrest i rækkerne, når det gjaldt om at yde en indsats for TIK.

En værdig modtager af Taastrup Bladets sportspris.

Denne side er mangler information omkring Verner Nielsen, så hvis man har mere information, så tøv ikke med at sende informationen til TIK