Vibeke Franzen – Æresmedlem af TIK

Denne side er for at ære Vibeke Franzen – æresmedlem af TIK

Vibeke Franzen blev ved pokalfesten i 2003 udnævnt til det første kvindelige æresmedlem af TIK. 

Æresmedlem

Dagbladet bragte den 2. juni 2003 en artikel hvor de skrev:

Første kvindelige æresmedlem

Vibeke Franzen og Ove Angelo Nielsen er nye æresmedlemmer efter 100 års festen i byens gamle idrætsklub.

Aftenens fælles højdepunkt var udnævnelsen af to nye æresmedlemmer, så den eksklusive TIK-klub blev udvidet til 10 medlemmer, og for første gang i klubbens 100-årige historie fik en kvinde den fornemme ære.

Det drejer sig om Vibeke Franzen fra veteransport. Hun startede for 25 år siden i TIK med at bygge gymnastikafdelingen op som landets førende inden for Rytmisk Sports Gymnastik bl.a. med hendes egen datter Malene som frontfigur og mangedobbelt dansk mester og også olympisk deltager. TIK sidder fortsat på RSG-tronen, nu med Malene Larsen som regerende dansk mester.

I 1996 stoppede hun som RSG-træner og kastede sig i stedet over etableringen af veteransport, der er blevet en af TIKs helt store succeser med nu omkring 400 medlemmer.

Her er hun fortsat kaptajn, styrmand og maskinmester, men uanset ledelsesform, der vel nærmest er at betragte som oplyst enevælde, så flokkes veteranerne om hende, sagde hovedformand Erhardt Franzen i sin begrundelse for valget af hende som æresmedlem. Som efternavnet antyder bor de to på samme adresse.

Følte sig truet

Det har gennem mange år været kritiseret, at ingen kvinder var blevet udnævnt til æresmedlem, men den politik falder meget godt i tråd med kvindesituationen i TIK i øvrigt. Således skulle der gå 29 år, før man accepterede at optage kvindelige medlemmer. Det skete i 1932.

Dengang havde TIK 60 mandlige medlemmer. Åbningen for kvinder blev en solid succes. 100 meldte sig ind. Det fik mændene til i den grad at føle sig truet på magten, at man hurtigt gennemførte en vedtægtsbeslutning, der sagde, at kun to kvinder kunne sidde i bestyrelsen samtidig.

Vibeke døde i 2022

Læs mindeord for Vibeke her.

Nedenstående er fra Dagbladet den 6. august 2022 og skrevet af Steffen Kristiansen, som har givet tilladelse til at teksten gengives her. 

Den gennem tiderne vel nok fremmeste danske gymnastikinstruktør inden for Rytmisk Sports Gymnastik – som hun en periode også var landstræner inden for, vinder af talrige priser og mesterskaber, æresmedlem af idrætsklubben TIK-Taastrup, hvor hun senest gennem 25 år var formand for veteransportsafdelingen med 827 +60 årige aktive medlemmer, da hun i marts i år efter 25 år stoppede på posten – sov stille ind natten til den 2. august 2022.

Gjorde klub til landets førende i sin tid

Før tiden med veteransport var Vibeke Franzen landets bedste instruktør inden for Rytmisk Sports Gymnastik, ligesom hun gjorde TIK til landets førende i gennem mange år. Sideløbende var hun landstræner og fik hentet Team Danmarks træningscenter for RSG-gymnaster til Taastrup.

Hun var også kvinden, der stod bag Danmarks gennem tiderne eneste OL-deltager i RSG og det i mere end én forstand.

Hun er nemlig mor til og var træner for Malene Franzen, der i 1988 deltog i OL i Seoul i Sydkorea for TIK. Vibeke Franzen har skabt danske mestre nærmest på samlebånd, ligesom det danske RSG landshold en periode nærmede sig et klubhold fra TIK. Ikke så underligt, hun blev æresmedlem af klubben. Venlig og vellidt.

– Det gælder ikke mindst for gymnastikken – bredde og elitært – men også om Vibekes holdning vedrørende betydningen af den kropslige bevægelse for menneskets livsudfoldelse, velvære og sociale adfærd, fortæller hendes efterladte mand Erhardt Franzen, ligeledes æresmedlem af TIK efter blandt andet en periode som hovedformand.

– Med fantastisk flair og tolkning af musikken var Vibeke eminent til at kombinere kropsbevægelse og musik, så det ofte næsten fik en kunstnerisk dimension i hendes kreeringer ved præsentationer, konkurrencer, opvisninger og andre former for events. Nok derfor hun altid vandt så meget.

– I fremfærden var Vibeke ydmyg. Det var ikke hende, der skulle være på. Det var det, hun præsterede, der skulle vises og opleves. Det måtte også gerne bevæge på “lægterne”. I instruktørarbejdet var hun dog ikke til at tage fejl af. Her skulle der leveres, hvis man skulle opleve at være med i Vibekes gymnastiske og organisatoriske fællesskaber. Dette gjalt i øvrigt også på hjemmefronten, fortæller Erhardt Franzen.

Blandt mange hædesbevisninger fik Vibeke Franzen i november 2012 Danmarks Gymnastik Forbunds fineste anerkendelse, Nachtegall-medaljen, som hun modtog for sit kæmpe engagement i både forenings og kredsarbejdet. I begrundelsen lød det blandt andet, at Vibeke lærte TeamGym-gymnasterne, hvordan rytmisk gymnastik skal gøres.

Fars pige

Selv kom Vibeke til verden 11. juni 1948 i Rønne på Bornholm. I 1951 kom Vibeke og hendes ældre søster Hildur sammen med deres forældre til den daværende Lollands Højskole i Søllested på Vestlolland, hvor der også kom en bror til verden. Forældrene var forstanderpar frem til 1979, hvor de stoppede på skolen og gik på pension.

– Vibekes far, svenske Gustaf Bengtsson, var også en anerkendt foredragsholder og ville fortsætte med disse gøremål i pensionisttilværelsen, men blev efter to år stoppet af en hjerneblødning og døde et års tid efter. Vibeke var en fars pige og fik lov til næsten alt. Vibeke og jeg blev gift i Søllested Kirke og bryllupsfesten holdtes over to dage på højskolen. Min ret store sønderjyske familie deltog alle mand, fortæller Erhardt Franzen videre.

Vibeke blev med tiden meget glad for idræt og især gymnastik. Hun nåede at komme på Lolland-Falsters repræsentationshold, og dér mødte hun i øvrigt sin senere mand.

Som 18-årig flyttede Vibeke til København, hvor hun som 21-årig begyndte at læse til socialrådgiver på den Sociale Højskole. Hun tog også en toårig gymnastikuddannelse.

Kom til TIK

Socialrådgiveruddannelsen blev med tiden sikret, men interessen for idrætten var vokset kraftigt. I København blev Vibeke medlem af DKG, Dansk Kvindelig Gymnastikforening. Det var især den Rytmiske Sports Gymnastik, der havde interessen.

Sammen med Beth Thygesen stod Vikeke Franzen gennem 10 år for træningen af de rytmiske sportsgymnaster i foreningen. Men hun ville videre. Det blev i første omgang som ansvarlig for Roskilde Amts repræsentationshold.

Hendes pianist, TIK’eren Helle Juul Sørensen, foreslog hende at stige af toget på vejen til Roskilde og så supplere med undervisning i TIK. Det skete, og siden 1976 var hun været en meget markant personlighed i den store idrætsklub.

I TIK overtog hun den rytmiske sportsgymnastik, og efter et år var TIK med for første gang ved et danmarksmesterskab i disciplinen. I løbet af de næste 20 år blev TIK således landets førende klub inden for RSG.

Det blev til masser af medaljer for TIK’s gymnaster både nationalt og internationalt. Vibeke Franzen blev landstræner og var på den post gennem 15 år.

Vemodig afsked

I september 1996 var Vibeke Franzen med til at starte TIK-veteransport, som hun var formand for frem til 24. marts i år, hvor hun tog afsked med sin aktive idrætskarriere.

– Det blev en stolt og glædelig dag på mange positive måder, som jeg vil kunne glæde mig over fremover. Der var mange tanker der fløj igennem hovedet på mig. Ligeledes perioden efter den 24. marts har været en speciel periode med vemodighed og virkelig at forstå, at det nu er slut. En ting kan jeg sige, jeg har aldrig fortrudt en dag i Veteransport, hvor jeg har været sammen med Jer. Det var helt overvældet med de mange kort og breve og ikke mindst de mange gaver. Jeg kunne desværre ikke nå at pakke de mange gaver op i det tidsrum der var til rådighed. Det har jeg haft tid til de følgende dage, lød det i Vibeke Franzens efterfølgende takkeskrivelse.

Nu under et halvt år efter er hun ikke mere.

Hvis man har yderligere information omkring Vibeke Franzen, så tøv ikke med at sende informationen til TIK

Vibeke i Vor Frelsers Kirke til en barnedåb for et af hendes børnebørn. Som Erhardt siger: Det viser tillige Vibeke i en alder, hvor hun er lidt ældre end ved pokalfesterne i TIK for år tilbage, hvor hun gerne lod sig lokke på dansegulvet