Franz Hancke (1898-1953) – Æresmedlem af TIK

Denne side er for at ære Læge Franz Hancke – æresmedlem af TIK

Hancke var formand for TIK i perioden 1940 – 1950.  Hancke blev æresmedlem af TIK i 1950.

Franz Hanche var fra den tid hvor man ikke brugte fornavne så meget men mere rang og titler. Derfor var han kendt som Læge Hancke.

Ved generalforsamlingen i 1950 stod der følgende i Roskilde Avis:

Til Slut foreslog Ove Haugbolle paa Hovedbestyrelsens Vegne, at man udnævnte Læge Hancke til Æresmedlem i T. I. K. som en ringe Tak for hans mangesaarige store Arbejde. Dette Forslag vedtoges med Akklamation og Hurraraab for læge Hancke. Til Slut havde Læge Hancke Ordet og takkede dybt bevæget for Udnævnelsen.