Ove Haugbølle – Æresmedlem af TIK

Ove Haugbølle var formand for TIK i perioden 1950 – 1971.  Oves primære afdeling var Fodbold. Han blev æresmedlem af TIK i 1971.

Ved generalforsamlingen i 1950 stod der følgende i Roskilde Avis:

Læge Frantz Hancke ønskede af Helbredsgrunde ikke at fortsætte som Formand for T. I. K. og foreslog paa Hovedbestyrelsens Vegne Tømrer Ove Haugbølle som sin Afløser. Ove Haugbølle har som Formand for Fodboldafdelingen vist sig som en udmærket Formand med Energi og Forhandlingevne. Ove Haugbølle valgtes med Akklamation som Formand.