Oluf Olsen – Æresmedlem af TIK

Denne side er for at ære Oluf Olsen – æresmedlem af TIK

Oluf Olsen blev udnævnt til æresmedlem af TIK i forbindelse med TIK’s 40 års jubilæum i 1943 som beskrevet i Roskilde Avis den 28. juni 1943

Oluf blev født i 1886, hvilket fremgår af denne artikel som er bragt i Aktuelt den 19. august 1966:

80 år
I morgen fylder en af Tåstrups kendteste og mest populære mænd, malermester Oluf Olsen, Køgevej 92, Tåstrup, 80 år. Maler-Ole, som alle i byen kalder ham, er en af byens gamle håndværkere, der lige fra sine unge år har virket i byen og oparbejdet en god og solid forretning. Han hører til den gode gamle håndværkertype, der sætter en ære i sit fag.

Han er æresmedlem i Tåstrup Idræts Klub. Idet han var en af de få stiftere af klubben for 63 år siden, men den Interesse, han allerede i de unge år havde for fodbold og anden Idræt, har aldrig siden forladt ham.

Da Oluf Osen for 63 år siden var med til sammen med nogle få ligesindede at stifte Tåstrup Idræts Klub, skete det på en grøftekant midt i byen, og på de første fodboldbaner, der var regulære græsmarker, måtte spillerne først fjerne køers og hestes efterladenskaber, før de kunne komme til at spille.

Ingen glæder sig mere end Oluf Olsen over de stadigt bedre forhold, som Idrætsungdommen i Tåstrup har fået. Hver gang der sker udvidelser og forbedringer Tåstrup Idrætspark, tager Oluf Olsen det straks i øjesyn, og hans glæde over hvert fremskridt og hver forbedring er umiskendelig. Men ikke alene på Idrættens område har han altid været ungdommens mand. Det gælder også i den årrække, han var med i bestyrelsen og var formand for teknisk skole i Tåstrup. Her havde han også altid ungdommens tarv for øje. Han er derfor ikke alene æresmedlem af Tåstrup Idræts Klub. men også æresmedlem af Tåstrup Håndværker-, Handels- og Industriforening. Også i denne forening har han gennem mange år udført et stort og fortjenstfuldt arbejde.

Dør i 1971

Da Oluf dør i 1971 har Dagbladet den 2. marts 1971 denne artikel om Oluf og hans betydning for Taastrup og TIK.

Gruppebillede fra 1908 med 12 personer T.I.K. Fodboldhold Bagest fra v. ses: Malermester Olaf Olsen, murermester J. Peter Petersen og broderen murermester Hans Chr. Petersen, Vilhelm Johansen, ukendt og slagtermester Alfred Olsen De 6 forreste er ukendte

 

Malermester Olaf Olsen foran sin butik

Billederne bringes med tilladelse fra Byhistorisk Samling og Arkiv i Høje-Taastrup Kommune, og kan ses på arkiv.dk.

Hvis man har mere information omkring Olsen, så  så tøv ikke med at sende informationen til TIK