Pokalfesten gennem tiderne

Aviserne som dækker Taastrup har, udover at være med til at indstifte mange af pokalerne, også beskrevet hvad som er sket ved de enkelte pokalfester og hvem som har fået pokalerne.

1968

Dagbladet har den 2. maj 1968 skrevet følgende:

Badminton, atletik og bordtennis blev hædret
250 mennesker til storslået idrætsfest og megen hyldest til sportpristagerne

Om det så var den konservative borgmester, Flemming Jensen, så sad han ved bord a, og det socialdemokratiske idrætsudvalgsmedlem Ole Andresen, sad ved bord c. Så omvendt, så utraditionelt og festligt havde Taastrup Idræts Klubs festudvalg Eiler Olsen, Harry Floor Andersen og Leif Bugge – arrangeret klubbens pokalfest i Parkskolens festsal i aftes, hvor omkring 250 mennesker overværede, at badminton-, atletik- og bordtennis-afdelingen blev hædret med årlige sportspriser.

Det har længe været kendt, at badmintonholdet for sine kredssejre tre år i træk og sjællandsmesterskab i serie 3 sidste år, atletikpigen Annelise Christensen og bordtennisspilleren Kenneth Bjerregaard skulle have årets tre sportspriser, udsat af henholdsvis Taastrup-Bladet, Taastrup Avis og DAGBLADET, men vel ingen af de tre modtagere havde ventet en så hjertelig og festlig hyldest, som blev dem til del i aftes. Efter middag bestående af højrehåndsfangede spegesild fra Selsmosen og pokalbøf a la TIK, kunne formanden for Taastrup Idræts Klub, Ove Haugbølle, indlede pokalregnen med at bede forrige års modtager af Taastrup- Bladets pokal, fodboldholdet repræsenteret  ved Hans Erik Skaaning, om at overrække pokalen i år til et andet hold, badmintonafdelingens 1. hold.

Holdet, der i løbet af sidste sæson har bestået af Lis Karlsen, Lissie Hansen, Gerda Johansen, Vera Søndergaard, Jytte Petersen, Svend Erik Hansen, Boris Christensen, Werner Nielsen, Chr. Brandes, Bent Hansen, Henning Johansen og Henry Christensen, fik af Ove Haugbølle skudsmålet kammeratskab som recept på succesen. Ove Haugbølle fremhævede, at et godt resultat indenfor holdidræt er sværere at opnå end for invidualisten.

På badmintonholdets vegne modtog Svend Erik Hansen pokalen.

Stor hyldest blev også Kenneth Bjerregaard til del, da han af sidste års modtager, gymnastikpigen Bente Lynge fik overrakt DAGBLADETS ungdomspris. Kenneth Bjerregaards skudsmål kan læses andetsteds. På DAGBLADETS vegne hyldede redaktionssekretær Søren Fischer såvel Bente Lynge som Kenneth Bjerregaard og gav dem blomsterhilsener. Endelig kunne Ove Haugbølle  selv overrække Taastrup Avis sportspris til atletikpigen Annelise Christensen, da denne pris var til uddeling for første gang. I modsætning til de to andre var denne pokal i øvrigt til ejendom straks.

1969

Aktuelt har den 20. januar 1969 skrevet følgende:

Uden Eiler Olsen ingen idrætshal – TIK’ nye æresmedlem hyldet sammen med årets pokalvindere

Ved den atter i år meget vellykkede pokalfest i Tåstrup IK var der så mange pokalvindere som aldrig før. Det skyldes, at “Tåstrup Bladet og Køge Bugt”s pokal blev vundet af klubbens svømmehold, der vandt det sjællandske holdmesterskab foran Roskilde med et hold bestående af 30 deltagere, hvoraf den ældste var 36 og den yngste kun 12 år. Svømmerne fik overrakt pokalen af Sven Erik Hansen fra badmintonholdet, der vandt pokalen i fjor.

“Dagbladet”s ungdomspokal blev vundet af håndbold drengeholdet, som i 1968 blev vinder af amtets SM og nummer tre både indendørs og udendørs i SHFs turneringer. Holdet trænes af 1. holdets populære anfører Knud Sommer.

Tåstrup Avis’ pokal, der i fjor gik til atletikpigen Annelise Christensen blev ikke ligesom de to andre overrakt af de tidligere vindere, da det ikke er en vandrepokal. Årets pokalvinder blev Per Emanuel, der i … samtlige 3. div.holdets opgør … var blandt banens bedste spillere,

For første gang i mange år kunne klubben hylde et nyt æresmedlem ved den årlige fest. Det nye æresmedlem Eiler Olsen blev allerede æresmedlem på generalforsamlingen i marts, men først ved festen lørdag aften fandt den officielle overrækkelse af æresmedlems beviset sted.

Selv om Eiler Olsen er gået af som sekretær i TIK, udfører han stadig et meget stort arbejde både i Tåstrup Idrætshal og som leder af blodbankens arbejde i Tåstrup, der startede med blodtapningen af TIK’s medlemmer, men som efterhånden er blevet til tapninger af alle i Tåstrup og omegn.

Det nye æresmedlem kunne med rette føle en særlig glæde over at se et hold svømmere og et hold håndboldspillere som pokalvindere – Eiler Olsen var en af svømmeafdelingens stiftere for få år tilbage, og havde det ikke været for Eiler Olsens energiske indsats, havde Tåstrup næppe haft en idrætshal nu og heller ikke et håndbold drengehold som pokalvinder.

Tidligt ude

Pokalfestudvalget gjorde meget for at skabe reklame om arrangementet og allerede 14 dage før havde Dagbladet den 8. januar 1969 en stor artikel med billede i avisen:

Vinduesreklamer for TIK’s store pokalfest
TIK’s festkomite arbejder ihærdigt for at skabe den samme prægtige idrætsfest som sidste år
Tre pokaler uddeles

Taastrup Idræts Klubs festkomite til den årlige pokalfest nyder godt af, at der er erhvervsdrivende i TIK’s ledelse. Komiteen – Leif Bugge og Harry Floor Andersen – har formået fodboldformand Bendt Jensen og badmintonleder Kaj Sørensen til at arrangere udstillingsvinduer som reklame for pokalfesten, årets store begivenhed i TIK. Men der er rigtignok også efterhånden mange pokaler at uddele. Tre i tallet foruden de, kommunen allerede har udsat til idrætsfolk i kommunen Taastrup-Bladets pokal uddeles for ottende gang, DAGBLADET’« for sjette år og Taastrup Avls’ pokal for anden gang.  Pokaler, TIK-emblemer i overstørrelse m.m. vil være udstillet i de to lederes forretninger: Blomsterhuset på Køgevej og frisørsalonen på Vestervej 1.

Selve pokalfesten bliver sandsynligvis – og forhåbentlig – lige så prægtig og festlig som sidste år, hvor man for første gang forsøgte at samle hele idrætsungdommen omkring spisebordene i Parkskolens fest til spisning, underholdning og dans – og i første række til overværelse af prisuddelingen. Festen finder sted lørdag den I8. januar. Den vil, såfremt billetterne bliver solgt, blive overvåget af henved 300 mennesker. Og det fortjener den. Der Indledes med spisning – menuen: Hørehåndsfangede spegesild fra Selsmosen og Beuf Stroganoff – der efterfølges af pokaluddeling, overrækkelse af diplom til et nyt æresmedlem, en kendt person fra fjernsynet underholder, og der sluttes af med dans til et populært orkester. Med sans for det overraskende vil fest komiteen forståeligt nok Ikke ud med, hvem der underholder.

1974

Dagbladet har den 4. februar 1974 skrevet følgende:

Dagbladets pokal til lederen Werner Andersen
En af Taastrup IK’s fodboldafdelings kendteste ansigter, Werner Andersen, modtager ved pokalfesten Dagbladets lederpokal

Ved Taastrup Idræts Klubs årlige pokalfest på Parkskolen på lørdag skal tre pokaler overrækkes til aktive eller ledere, der i det forløbne år har gjort sig fortjent hertil. Det har været et meget vanskeligt valg. der skulle træffes på grund af de mange kvalificerede emner. Men alligevel kan der med valget af Werner Andersen, som modtager Dagbladets pokal, på ingen måde herske tvivl om, at det er den rigtige der får ungdomslederprisen for 1973. Det er dog ikke kun som leder, Werner Andersen er kendt. Han har selv som aktiv været med til at begynde TIK’s fodboldafdelings vej op mod den placering klub ben har i dag. Karrieren startede i 1948, da den kun 7-årige Werner Andersen begyndte på banerne ved Borgerskolen, hvor TIK dengang holdt til.

Leder i ungdomsafd.

Fra 1957 foregik det på det nuværende stadion, hvor Werner Andersen allerede som anden års yngling blev udtaget til førsteholdstræningen, men på grund af skader blev debutten udsat til det efterfølgende år Han var med til at spille holdet i sjællandsserien, mens 1964 blev den sidste sæson som førsteholdsspiller. Herefter spillede han sekundafodbold, men det vigtigste var herefter lederarbejdet i ungdomsafdelingen Allerede som 20 årig blev Werner Andersen i 1961 valgt som formand for ungdomsafdelingen. I 1969 trådte Werner Andersen ud af bestyrelsen. men det var for at gå ind i SBU’s ungdomsudvalg, hvor han beskæftigede sig med juniores og ynglinge. Samtidig med arbejdet i SBU har Werner Andersen imidlertid fra foråret 1973 atter genoptaget lederarbejdet i TIK, da han overtog træningen af ynglingene, som han i 1974 fortsat skal træne, ligesom han skal fungere som  instruktør for de øvrige trænere.

Femårsplan

Det er i øvrigt Werner Andersens kongstanke, af man skal gå i gang med en såkaldt fem årsplan, for at om- sætte det megen talent i ungdomsafdelingen til ”hård valuta” for seniorafdelingen til tilbagevenden til 3. division. Den største oplevelse som aktiv var for pokalmodtageren den oprykningen til sjællandsserien, mens han lederarbejdes højdepunkter var 1968 med et ynglingehold i række 1 samt en tur med i dette hold til Island, og et SM i 1969 til et af klubbens lilleputhold. Inden for SBU har Werner Andersen formået at føre et af TIKs gennem tiderne største talent frem til først junior og senere ynglinge landsholdet – det er Søren Lerby, der er landets hidtil yngste ynglingelandsholdsspiller. At det hele ikke blot er ”skrivebordsarbejde” kan man få et indtryk af, når Werner Andersen og co. giver opvisning på direktørholdet.

1980

Dagbladet skrev den 30. januar 1980 som oplæg til aftenens pokalfest:

Stemning og fest i Taastrup Idrætshaller
Der bliver rigtig 6-dages stemning ved TIKs årlige pokalfest, hvor DAGBLADET er sponsor for par nr. 3

Dette års pokalfest i TIK kommer til at stå i 6-dagesløbenes tegn, og Taastrup Idrætshaller er ved at blive ”bygget” om til bedste  Forumsnit. Banens tekniske direktør Ole Søndergård, alias TIKs formand, arbejder på højtryk på at få de sidste kontrakter i hus, så de tolv deltagende par kan skaffe den rigtige stemning for de 560 festklædte deltagere, der har faet bord pa inderkredsen. Det er 6. år TIK afholder pokalfest i Taastrup Idrætshaller, så det er ikke helt tilfældigt, at det i år bliver i 6- tallets tegn. Der er endnu ikke løftet sløret for hvem de 12 par bliver, men vi kan dog oplyse, at par nummer 3 bliver Dagbladets pokalmodtager Peter Hjortboe og formanden for  bordtennisafdelingen Keld ”Haddock” Andersen. Par nr. 6 bliver TIK-fodbold med Werner Andersen og Arne Poulsen. Også TIKs tyske venskabsklub Oldenburg bliver repræsenteret og som par nr. 7 pusles med konstallationen Per og Ole Søndergård, her bliver det spændende at se borgmesterens sprinterstyrke. Der er også produceret en TIK-seksdagesvals: Nu er der stemning og fest – hvem mon der klarer sig bedst – tippet af mig skal I få – vinderen er TIK.

 

1987

Dagbladet skrev den 27. januar 1987 nedenstående:

Festen stod i ledernes tegn
Nostalgisk udsmykning ved pokalfesten

TIK’s 26. pokalfest stod i idrætsledernes tegn. 600 festdeltagere oplevede det uvante, at to af aftenens tre pokaler tilfaldt TIK-ledere. så måske var det nok så passende, at folkene bag udsmykningen af hal B, Alis Jacobsen og Hans Sønder havde valgt portrætter af TIK’s hovedformænd tilbage til direktør Muxoll i 1927 som ramme for den ”nostalgiske aften”.

En ny pokal så dagens lys, idet Roskilde Tidendes idrætspokal er gået ind efter bladets lukning i november 1986. I stedet var lokalavisen Taastrup Nyt trådt til med en idrætspris, og den blev som eneste givet som hæder for en idrætspræstation. Ikke uventet til tennisafdelingens førstehold. der efter fire sæsoner med oprykning nu er havnet i landets bedste række, 1. division. Afdelingens seriøse ungdomsarbejde har givet pote med et meget ungt divisionshold. Alderspræsident er 28-arige Claus Skjødt, og bortset fra 23-arige Bo Eklund er spillernes alder under tyve ar. Det drejer sig om Anders Tang. René Thomsen, Peter Mortensen, Charlotte Jacobsen. Anne Jensen og Dorte Holm Larsen. Træner for holdet er Kaj Justesen, der ej heller hører til de gamle af slagsen med blot 29 år. Hold kaptajn er Finn-Erik Friberg.

Pokaltraditionens ældste pris er Taastrup Avis’ pokal, der gives for en stor idrætspræstation eller en stor leder indsats. Det sidste er indtil i år kun oplevet af tre, nemlig Eiler Olsen fra TIK-donor i 1962, Verner Nielsen, badminton, i 1973 og i 1982 for Peter Schulz fra tennisafdelingen.

Men at årets prisvinder var velvalgt var ingen tilstedeværende i tvivl om. Ole Søndergaard har modtaget mange hædersbevisninger gennem årene, men aldrig en TIK-pokal, selv om han længe måske har været den mest berettigede leder hertil. Det fik nuværende hovedformand Torben Rud Hansen rettet op på, og i hans indstilling hedder det. at et enigt formandskab står bag valget. Ole Søndergaards tid i TIK går tilbage til 1955, og fra 1956 har han været at finde i lederrækkerne. I tredive år har han således været med til at sætte sit tydelige præg pa landets største idrætsklub med flere end 7000 medlemmer. Pokalfesten i den nuværende. populære form er blandt Søndergaards mange fortjenester. Han stod bag de første af slagsen med debut 1973 i Parkskolens Festsal. Fra 1974 til 1980 hed TIK’s hovedformand Ole Søndergaard. Dengang blev der arbejdet meget med tilskudsordningerne, som Taastrups samlede idræt i dag kan nyde godt af og i 1983 blev han udnævnt til æresmedlem af TIK, blot for at nævne enkelte højdepunkter fra den populære idrætsleders metier. Dagbladet Roskilde Tidendes ungdomslederpokal blev givet til atletiktræneren Alex Mathiesen sammen med Forstædernes Banks rejselegat pa 2500 kr. En nærmere omtale af Alex  Mathiesen kan ses andet steds i avisen.

Alex Mathiesen

TIK-atletikleder fik Dagbladets pokal
Alex Mathiesen modtog også rejselegat på 2500 kr.

Manden hag TIK atletiks renæssance og nye storhedstid, Alex Mathiesen, blev på TIK’s pokalfest hyldet for sin store indsats specielt som træner for afdelingens ungdomsløbere. Det skete med tildelingen af Dagbladet Roskilde Tidendes ungdomslederpokal, der dermed blev uddelt for 24. gang. Med hæder og pokal fulgte Forstædernes Banks rejselegat på 2.500 kr.

At Alex Mathiesen blev en populær prismodtager, lod de knap 600 tilstedeværendes takfaste jubel klart bevis på og jubelen tog nye højder, da man senere pa aftenen fik mere konkret bevis pa Alex Mathiesens trænerekspertice, da en af hans løbere, stortalentet Johnny Nielsen, vendte hjem fra Rødovrehallen med afdelingens første seniormesterskab: 3000 m indendørs. Alex Mathiesen træner dagligt en gruppe på omkring tredive løbere, hvoraf kernen har været med gennem de seneste mange år og nu er ved at nå seniorgruppen. Blandt disse som nævnt Johnny Nielsen, men af andre talenter kan nævnes Alex’ søn Jas Mathiesen, Steffen Fjallander og Kristian Mohr, der sidste år blev hyldet på pokalfesten med Roskilde Tidendes Idrætspris som vindere af Dansk Atletik Forbunds vinterturnering for andet år i træk.

Pokalmodtagerens ry som træner er nået langt omkring, således har en af landets bedste løbere, Keld Johnsen fra Skive Am, anbefalet TIK til løbere, der bosætter sig i Københavnsområdet .

Alex Mathiesens nuværende position i dansk atletik er resultatet af mange års engagement. Han kom til TIK i 1978. Alex Mathiesen har imidlertid ikke egentlig baggrund i atletikken, men i cykelsporten. Da han holdt inde med cykelsporten, kom der et tomrum, som siden er blevet mere end udfyldt af løb. Starten skete pa ren motionsbasis, men interessen voksede, og som 35-årig meldte han sig i Rødovre Atletikklub, hvor i øvrigt sønnen Jes’ debut som konkurrenceløber fandt sted.

I Rødovre-klubben lærte Alex Mathiesen den internationalt kendte løbetræner Arthur Lydiard at kende. Arthur Lydiard kommer fra New Zealand og er manden bag blandt andre verdensløberen John Walker. Det er Arthur Lydiards grundideer, der fortsat gælder for langdistanceløbere verden over. Siden har Alex Mathiesen bestået samtlige nationale kurser, ligesom han har været sat i skole af Harry Wilson, der star bag de engelske topløbere. Da den Mathiesenske familie flyttede til Taastrup meldte far og søn sig i TIK-atletik. Den mere end tredive år gamle afdeling havde slumret en del de seneste år, men fik en brat opvågen. Alex Mathiesen blev hurtigt samlingspunktet for mange nye, unge løbere. Resultaterne er ikke udeblevet. Gennem tiden er det blevet til talrige nationale og sjællandske mesterskaber for hans ungdomsløbere. Men altså nu også første danske seniormesterskab. Jes Mathiesen har deltaget i cross-verdensmesterskabet for ungdom, ligesom TIK-løberne har deltaget i adskillige udenlandske løb. Al sammen Alex Mathiesens fortjeneste, som atletik formand Per Rohwedder begrundede afdelingens indstilling af pokalmodtageren med.

1988

Dagbladet skrev den 25. januar 1988 nedenstående:

En pokalfest med olympiade-stemning
500 festede på livet løs i idrætshallerne

Olympiade-stemningen var i top og temperaturen høj som på en sommerdag i Seoul. Alt var altså udtænkt i mindste detalje, da TIK lørdag var ”på vej til OL” i Taastrup Idræts Hal B, hvor årets pokalfest med 500 deltagere blev holdt. Blot manglede personerne, der skal bringe TIK til sommer-OL i Seoul, Sydkorea, men det gjorde ikke begejstringen mindre ved hovedformand Torben Ruds meddelelse om, at judo-afdelingens Tommy Mortensen allerede var udtaget, og Malene Franzens kandidatur til Rytmisk Sports Gymnastik var meget varmt. TIK er for første gang nogensinde med ved et OL.

Bag udtagelsen af Tommy Mortensen ligger en suveræn karriere, der bl.a. tæller Danmarks mesterskaber en masse, bronze ved NM og en syvendeplads ved NM. Malene Franzen har ligeledes mange, mange danske mesterskaber bag sig.

Ingen pokal

Det var imidlertid ikke nok for TIK’s formandsskab, der havde fundet andre præstationer værdige til de to idrætspokaler. Taastrup Avis’, der gives til den største idrætspræstation, tilfaldt svømmeafdelinger bedste pigehold, der 1987 rykkede i 1. division, hvor afdelingens herrehold i forvejen har sæde. De ti svømmepiger: Mette Jensen, Helle Aagaard, Helle Pedersen, Malene Mantzius, Anja Nielsen, Nina V. Hansen, Pia Høy, Lærke Linneberg, Henriette Svendsen og Christine Pedersen har desuden i 1987 sat ”bunkevis af rekorder – klubrekorder – personlige rekorder og endda sjællandske rekorder”, som det hed i indstillingen til prisen. Taastrup Nyts pokal gives ligeledes for en idrætspræstation, og her måtte det blot 17-årige bordtennis-talent Henrik Bo Pedersen på pokalskamlen for anden gang i sin idrætskarriere. Første  gang var i 1985 som deltager pa bordtennis-afdelingens 2. divisionshold. denne gang kom han i fokus alene.

Torben Rud begrundede tildelingen pa følgende måde: ”Henrik, du har allerede i en alder af 17 år deltaget pa diverse landshold gennem de sidste seks år. Dine resultater er foreløbig kulmineret i 1987 med et dobbelt juniormesterskab for hold og i herredouble ved de Nordiske Mesterskaber og et dobbelt Dansk Juniormesterskab i single og mixed double. Du har gennem disse resultater fundet dig en fast plads  på den danske senior-rangliste”.

En meget populær pokalmodtager, der i 1988 har ungdoms EM, antagelig i Verona Italien, som største opgave, foruden selvfølgelig det hjemlige problem at fa herreholdet  op i 1. division.

Årets Ungdomsleder

DAGBLADET Roskilde Tidendes ungdomsleder pokal tilfaldt i år ikke nogen ungdomsleder i gængs forstand, men til en leder, der har hovedansvaret for, at TIK’s yngste afdelingen, den 80 medlemmer store volleyball afdeling, fortsat eksisterer. Kun tre af afdelingens medlemmer er over 25 år, hvilket har gjort det meget vanskeligt at rekruttere ledere. Det problem har volleyball-afdelingen fået klaret lidt utraditionelt ved at lade samme person være såvel formand, kasserer, sekretær, ungdomsformand, træner og holdleder.  For sin store lederindsats gennem mange år fik den 27-arige Villy Rosendahl-Kaa DAGBLADETs pris, der blev fulgt af Forstædernes Banks rejselegat pa 2500 kr. En nærmere præsentation  af årets ungdomsleder andetsteds i bladet.

Æresmedlemmer

Efter en pause på fem år fik TIK atter udvidet sin stab af æresmedlemmer med to til ni.

Finn Erik Friberg har lagt et stort arbejde i TIK’s tennisafdeling siden han i 1967 med sin familie flyttede til Taastrup. Tennis-engagementet startede tilbage i 40’erne i Ryparken Tennisklub, men det er TIK, der har nydt godt at den afholdte veterans leder arbejde. Finn Erik Friberg fik i 1970 Taastrup Avis pokal med fru  Else for deres Sjællandsmesterskab i tennis. Sidste år var han med sin holdkaptajn, da afdelingens førstehold blev pokalhædret for oprykningen til 1. division, og i år var tennissportens ”grå eminence” trukket frem fra kulisserne for at blive udnævnt til æresmedlem.

Æresmedlem blev også Kai Verner Sørensen, bedre kendt som ”Kai Barber”. Hans arbejdsindsats for TIK er på afdelingsplan især kommet badmintonafdelingen til gode. Han var i bestyrelsen 1967 til 1972. hvor han især helligede sig det vanskelige job at starte en ungdomsafdeling. Siden er masser at timer gået til medlemsbladet TIK Nyt og arkivarbejdet. Han har taget tusindvis at billeder og sammensat tusindvis af scrapbogs sider, som i øvrigt kan læses pa klubbens årlige ”Nostalgi aften” i februar i klubhuset.

1989

Dagbladet skrev den 30. januar 1989 nedenstående:

En pokalfest uden Pokalmodtagere
TIK i usædvanlig situation, fordi nogle pokalmodtagere var i udlandet, andre i konkurrence herhjemme

Idræt: En pokalfest uden Pokalmodtagere. Ikke nogen god konstellation. men rent faktisk udgangssituationen for arrangørerne at årets pokalfest i TIK -Taastrup lørdag.

– Det er nu en gang vilkårene i en idrætsklub, hvor top præstationerne har internationalt snit. lyder det fra formand Henning Aasberg. Hovedpersonerne OL gymnasten Malene Franzen var i Jylland, OL judokæmperen Tommy Mortensen til de åbne belgiske mesterskaber, og Jan Kryger i Hvidovre for at spille badminton divisionskamp. Kun sidstnævnte havde mulighed for at deltage i festlighederne, men med et par timers forsinkelse. Derfor matte 500 oplagte festdeltagere vente ekstra længe på at få spændingen udløst

Ventetiden var TIK’s nye konferencier fund, næstformand Stig Vrede, mand for at udfylde med hjælp fra et elegant sportsdanserpar og ikke mindst TIK’s ”crooner”, nu pensionerede stadioninspektør Tage Absalon. Han gav med sangene ”Livets glæder” fra Farinelli og giro 413 hittet ”En dejlig dag” sin mening om, hvad der ventede i aftenens løb. Men nok så meget vækkede entertaineren Ole Søndergaards aktuelle fælles sangindslag om cigaretter, whisky og nøgne pi’r.

TIK er klubben med de store linier, ifølge aftenens slogan med tilhørende udsmykning. Og så kan man ikke tage et par timers forsinkelse som noget problem.

Ind gennem B-hallens dobbeltdøre kom aftenens eneste tilstedeværende pokalmodtager, 24 årige Jan Kryger, med en frisk 11-2 sejr over Albertslund i baghånden Han røg direkte på podiet for at modtage Dagbladet Roskilde Tidendes eftertragtede ungdomslederpokal. Med hæder og ære fulgte Forstædernes Banks dyrtidsregulerede rejselegat, der var hævet fra 2500 til 5000 kr. Bankbestyrer Søren Havemann havde tillige en ketcher med til modtageren, hvis fortjenester omtales andetsteds i bladet.

Taastrup Avis’s pokal, der gives for en stor idrætspræstation, tilfaldt for anden gang den rytmiske sports gymnast Malene Franzen Den nu attenårige gymnasiast modtog pokalen første gang i 1985. Dengang var hun Danmarks første RSG’er i en international individuel konkurrence, nemlig De Nordiske Mesterskaber Siden er det blevet til mange flere internationale opgaver, og det var for hendes udtagelse til OL i Seoul, at hæderen denne gang kom.

Taastrup Nyts pokal gives for en idrætspræstation, men i år blev pokalen ligestillet med en stor idrætspræstation og modtager blev TIK’s anden OL deltager 23 årige Tommy Mortensen fra judo afdelingen. Hans foreløbige resultatmæssige højdepunkt blev nået i 1987 med en 9 plads ved VM. Også Tommy Mortensen har prøvet at være i pokal focus før, nemlig som modtager af pokalen i 1981. Dengang stod Roskilde Tidende bag.

I pokalmodtagernes fravær modtog Malene Franzens moder Vibeke og Tommy Mortensens gøj Marlene Klarskov beviserne for hæderen.

Jan Kryger

Dagen efter den 31. januar 1989 har DAgbladet denne flotte artikel omkring pokalmodtageren Jan Kryger:

Han kan ikke lade være at blande sig
Jan Kryger, modtager af Dagbladets pokal, er aktiv på mange felter

Idræt: Årets modtager af Dagbladet Roskilde Tidendes ungdomsleder pokal ved TIK-Taastrups pokalfest blev den blot 24-årige Jan Kryger fra badmintonafdelingen. Hans unge alder til trods er det ikke ”småting” den aktive TIK’er – og bankassistent – har været involveret i. Jan Kryger er en velkendt person i Taastrup Idræts haller. hvor han har sin daglige gang. Dels som aktiv på klubbens 3. divisionshold i badminton, men gennem de senere år nok så meget i egenskab af træner og leder for afdelingens ungdomsspillere. Sideløbende bliver der tid til instruktion af sekunda spillerne på seniorplan, og for al det ikke skal være løgn, så har han også en pæn andel i styringen af førsteholdstræningen.

Et kendetegn for ”rigtige ledere” er, at de bare ikke kan lade være med at ”blande sig”. Jan Kryger er en rigtig idrætsleder. Plads i bestyrelsen som suppleant og aktivt medlem al  badmintonafdelingens sponsorudvalg placerer den unge Kryger med den ranke holdning og det kølige overblik centralt i klubbens virke. Man skal tilbage til 1971 for at finde navnet Jan Kryger på TIKs medlemsliste første gang. Dengang flyttede 7-årige Jan med fader og moder til Taastrup, og som en selvfølge blev han indmeldt i ”byens idrætsklub”.

Flere afdelinger har siden starten i 1971 oplevet Jan Krygers talent. I de første tre år var det fodboldafdelingen. Men den kække dreng havde talent for andet.

I 1974 blev han optaget i – det nu hedengangne Radioens Drengekor. Frem til 1980 blev sangen en så væsentlig del af Jans liv, at sporten røg lidt i baggrunden. Fodboldtræningen blev udskiftet med to gange ugentlig sangtræning, der så til gengæld blev honoreret med masser af oplevelser. Koncertturneer bragte Jan og koret ud i landets fjerneste afkroge og videre til lande som USA og Bulgarien.

Idrætslivet var ikke glemt, blot sat på ventelisten. Fra 1980 vendte Jan Kryger frygteligt tilbage til TIK. Der har i årene siden været tid til ikke blot hovedinteressen badminton, men også fodbold, dels som aktiv træner Ira 1982 til 1985. I håndboldafdelingen kunne man finde ham som målmand på de bedste ungdomshold, og i tennisafdelingen skovlede han bolden over nettet med sit alt for bløde  badmintonhåndled. Det var dog hårdt nok til at være med til at sætte gang i afdelingens optur, der foreløbig er kulmineret med en plads i 1. division. Den første af en lang stribe tennisoprykninger startede i serie 1 med bl.a. hjælp fra .Ian Kryger. Det var og er imidlertid badmintonen, der star pokalmodtageren nærmest. Fast mand på divisionsholdet som en solid doublespiller, og gennem de sidste tre sæsoner også som ungdomsleder. Han kender fra sig selv, hvad det vil sige at vokse op i en afdeling uden en regulær ungdomspolitik. De sidste tre år har Kryger arbejdet på at bedre forholdene for dem, der skal være arvtagere for bl.a. ham selv på førsteholdet.

Vi skal ikke købe os til succes. men arbejde os frem mod en plads på toppen ved hjælp al egne spillere, lyder Jan Krygers enkle målsætning.

Med Dagbladets ungdomslederpokal fulgte Forstædernes Banks rejselegat på 5.000 kr. De falder på et tørt sted. Det koster, også rent økonomisk, at være frivillig leder. Nu har Jan Kryger imidlertid råd til at tage fri fra sit arbejde for at deltage i et ugelangt trænerkursus i Nyborg.

En omfattende idrætskarriere med uanede fremtidsperspektiver er blevet hædret, og hvem var først i køen at gratulanter?

Selvfølgelig fader John Kryger, der som pensioneret fabrikant endelig har faet tid til at være med også i TIK. ”Nu har jeg endelig fået min fader med”, bemærker Jan Kryger med henvisning til faderens arbejde som materialemand i badmintonafdelingen samt fotograf i redaktør makkerparret Ole Søndergårds og Kaj Sørensens projekt: TIK året 1989 på video. Sønnen har fået sin fremtrædende plads på filmen, det samme sker nok også for fruen Inger, der er en afholdt pianist for gymnastikinstruktør Bente Jensen.

1993

Dagbladet skrev den 9. februar 1993 nedenstående:

450 glade medlemmer med til TIK-pokalfest
Som sædvanligt et ualmindeligt vellykket arrangement

450 var med til at fejre TIK’s pokalmodtagere lørdag. En begrænset succes for den traditionsrige pokalfest. Måle sig med de store år kunne festen ikke. De tilhører perioden, hvor TIK med 7000 medlemmer kunne kalde sig Danmarks største – Danmarks bedste, og folk stod i kø for at være med.

I dag er medlemstallet faldet til under 5000 og der må ekstra lokkemad til. Den bestod i ”Monrad og Rislund”, som gav en beskeden ”venstre håndsprøve” på deres sorte humor og syn på tennis og badmintonalbuer. 450 var med til bords, omkring 100 flere end sidste år, hvilket fik Allan Pedersen fra FU til at tale om en mindre succes.

– Men vi skal over 500  før vi kan sige vi er tilfredse.

Det var på ny Ole Søndergaard, som førte gæsterne gennem første del at aftenens program. Som toastmaster er han i særklasse i TIK. og som hjælp til at hæve stemningen medbragte han en håndfuld sange delvis fra egen hånd. Blandt sangene var også en ”historisk perle”. TIK blev stiftet 1903. Også i starten havde den nu 90-arige stor klub sine kvaler med økonomien. Problemerne kunne aflæses i en sang fra Taastrup Idrætsklubs Stiftelsesfest, der blev holdt i 1913 efter ti års eksistens.

Ved en tilfældighed havde Ole Søndergaard fundet sangen i TIK’s historiske arkiv. Lørdag lød sangen på ny til melodien ”I Lille Kongensgade”.

Her fik man at vide, at S. Larsen og Johansen samt to Olsener med O og A samlede deres venner og lavede Taastrup Idræts Klub i gamle dage, førend Nykro var brændt af. TIK’s økonomiske problemer blev afhjulpet med støtte fra Kromand Brandt,  der til gengæld nød godt af hyppige besøg af  TIK’s medlemmer.

Højdepunktet var uddelingen af de tre pokaler fra henholdsvis Dagbladet Roskilde Tidende, Taastrup Avis og Taastrup Erhvervsforening

Dagbladet Roskilde Tidendes ungdomslederpokal gik til den 30-årige gymnastikinstruktør Allan Dam Olesen, der startede sin tid i TIK for snart 25 år siden. Det er hans store indsats for rytme/ springholdene, som førte til prisoverrækkelsen.

Taastrup Avis pokal gik til endnu en TIK’er, som har været med siden sin tidligste ungdom. Fodboldafdelingens eksformand Tonni Pedersen blev hædret for sin lederindsats specielt i den betrængte fodboldafdeling. Men faktisk startede Tonni Pedersen i gymnastikafdelingen, siden blev det bordtennis, der trak mest, og det var her han startede sin ledergerning i TIK. Efter soldatertiden vente han tilbage til TIK, men nu primært fodboldafdelingen, som han har været med til at føre gennem de seneste meget trængte år. Om der ligger noget symptomatisk i, at to af de tre pokaler i år tilfaldt ledere og kun en blev givet for en stor idrætspræstation blev ikke berørt. Men kendsgerningen er, at TIK’s hold i rytmisk sportsgymnastik var ene om at repræsentere de aktive udøvere på podiet. De seks gymnastikpiger fik Erhvervsforeningens pris for Danmarksmesterskabet i RSG. DM kom første gang til TIK i 1985, og bortset fra en enkelt undtagelse i 1990 har titlen siden været TIK’s, senest dog med den mindst tænkelige margin til Ølstykke på andenpladsen. I alle årene er det instruktør Vibeke Franzen, som har stået bag holdet, der i år består af Tina Mortensen, Malene Klarskov, Lise Petersen, Monika Nielsen, Sofie Schieck og Gitte Hansen.  

1995

Dagbladet Roskilde Tidende skrev den 2. februar 1995 nedenstående:

Hædret for sin indsats for unge fodbold-fans

POKALFEST: Fruen tager sig af titlen, husbond løber med prisen. Ungdomsformanden i TIK’s fodboldafdeling, Anne-Marie Reimer, sad atter på sidelinjen og så sin mand blive hædret, da TIK lørdag afviklede sin store, årlige pokalfest i Taastrup Idrætshaller.

Klaus Reimer modtog her Dagbladet Roskilde Tidendes ungdomslederpokal, en af de højeste anerkendelser, en idrætsleder kan opnå i Taastrup Idræts Klub. For få måneder siden, torsdag 10. november, var der også hæder til den populære fodboldleder i form af Unidanmarks Idrætsklubpris.

Klaus Reimer fik ungdomslederpokalen for sin store indsats i fodboldafdelingen, hvis nedtur han har været med til at stoppe, så der sidste år for første gang i en længere årrække kunne noteres en medlemsfremgang. Hans evner til at lede og fordele arbejdet har givet pote. Men han forstår ikke kun at fordele, tværtimod går han selv forrest som træner, turarrangør, og i sommeren 1984 også som leder af DBU’s succesrige fodboldskole i Taastrup Idrætspark.

Det er forholdsvis kort lederkarriere, der har ført Klaus Reimer frem i de forreste rækker i klubben. Den 33-årige produktchef kom i kontakt med fodboldklubben TIK 90 i 1989, da hans ældste søn Jesper skulle i gang med spillet . På det tidspunkt var fodboldafdelingen inde i storkrise, der siden førte til økonomisk fallit og navneskifte fra TIK til TIK 90. Medlemstallet raslede ned og trænerne til ungdommen var få.

– Det hele gik nærmest i stå i klubben, fortæller Klaus Reimer, der selv trådte til som træner i de yngste årgange. Siden er turen fra hjemmet til Idrætsparken gjort talrige gange sammen med Jesper, som nu også har fået følgeskab af lillebror Kenneth. Dermed er hele familien godt engageret. Anne- Marie Reimer overtog midt i november ungdomsformandsposten officielt efter Tom Friisgård, i øvrigt sidste års modtager af Dagbladet Roskilde Tidendes ungdomslederpokal.

TIK 90 er i fremgang på alle fronter, og der er nu overskud til nye initiativer. På Klaus Reimers planlægningsliste for sæsonen 1995 står blandt meget andet opstarten af pigefodbold i TIK 90, og endnu en fodboldskole, nærmere betegnet uge 29.

Selv om TIK 90 er klubben går prismodtageren langt fra med skyklapper. Hans arbejde smitter også af på byens øvrige fodboldklubber, hvor der hersker stor respekt omkring den venlige, storsmilende prisvinder. Selv ser Klaus Reimer et tættere samarbejde mellem klubberne som eneste vej frem for den lokale fodbold, faktisk er en sammenlægning af de to store TIK 90 og B70 ikke en fjern tanke for årets ungdomsleder i TIK.

Ved pokalfesten blev Henning Aasberg udnævnt til æresmedlem. Man kan her læse artiklen om Henning Aasberg.

1999

Dagbladet skrev den 1. februar 1999 nedenstående:

Veteran-power på en amerikansk festaften
250 var deltagere i TIK’s traditionsrige pokalfest

Pokalfest: Årets tema var ”Amerikansk aften”, så de blå-hvide klubfarver var repræsenteret i rig målestok kombineret med rødt. Men temaet for årets pokalfest i TIK-Taastrup kunne lige så godt have været ”veteran-power”.

Den snart 100 år gamle idrætsklub, stiftet 1903, har de senere år oplevet nogle af sine største succeser på netop ældresiden. Veteransporten har fået sin egen afdeling med stor gennemslagskraft. Det kunne ses på den beskedne deltagerskare på 250, der dog formåede at feste i fulde omdrejninger. På prispodiet var det også erfaringernes idrætsudøvere, som blev hyldet.

Apropos blev pokalfestens ældste pris, indstiftet tilbage i 1962, Taastrup avis’ pokal givet til veteransvømmeren Grethe Bendtsen, som i 1998 blev femdobbelt verdensmester. Det skete med sejre i 50, 100 og 200 meter ryg, 200 meter individuel medley og 800 meter fri. Med prisen fik hun samtidig stempel på, at hendes præstation var den største idrætspræstation i TIK-regi det forløbne år.

– Grethes vilje til at ville gennemføre, og helst som den bedste er enestående, sagde hovedformand Preben Andersen i forbindelse med uddelingen, og nævnede videre som eksempel, at prisvinderen også gennemførte Berlin Marathon det forløbne år i højt humør. Trods en brækket arm kom hun over målstregen i fin stil syngende ’ja. ja nu kommer jeg’.

Taastrup Erhvervsforenings vandrepokal bragte også minderne frem om tidligere tiders storhed. Modtager af pokalen blev bordtennisafdelingens oldboyshold, som sidste sæson avancerede til 2. division. Bordtennisafdelingen havde i sine velmagtsdage hold med i adskillige divisioner og blandede sig med de bedste i landet Nu er der elleve medlemmer tilbage, som mødes jævnligt til kampe og træning på Torstorpskolen. Her danner brødrene Allan og Tonni Pedersen stammen på afdelingens nye divisionshold sammen med Francis Kildsbro.

Sammen blev de lørdag aften hædret med pokalen, der uddeles for en meget stor idrætslig præstation.

Ungdomsleder

Aftenens mere ungdommelige indslag kom ved uddelingen af Dagbladet Roskilde Tidendes ungdomslederpokal. Den blev givet til den 22-årige Theis Gottorp fra TIK Jiu Jitsu Sei Bu Kai, som oversat til dansk betyder TIK-Jiu Jitsu, Vestegnens selvforsvars Skole. Theis oplevede dermed et par festlige dage i rap. Fredag klarede han svendeprøven som datamekaniker, en forholdsvis ny uddannelse, der har med reparation af computere og netværk at gøre. Hans viden på området kan umiddelbart beses på adressen www.netby.net/Havnen/Skudehavnsstraede/Seibukai/, hvor TIK’s jiu-jitsu hjemme ide holder til på internettet.

Og lørdag blev hans arbejde som ungdomsleder i TIK honoreret med den eftertragtede pris, der er uddelt siden 1964.

En normfigur

– Først og fremmest har dit talent været et bærende element som ungdomsleder, sagde Preben Andersen, men en anden hemmelighed bag din succes har været dit enorme sociale engagement. Din latter og smittende gode humør har gjort dig til en højt værdsat træner. Du har virket som ungdomsleder på en sådan måde, at du kan beskrives som en normfigur på en ungdomsleder. Theis Gottorp blev medlem af jiu-jitsu afdelingen som 13-arig efteråret 1989

– Dengang havde jeg ikke meget selvværd. Jeg krøb vel nærmest langs panelerne, fortæller den nybagte prisvinder. Poul Nielsen blev min træner og han fik mig hurtigt rettet op

– Jiu-jitsu er ikke kun med til at give en følelse af sikkerhed på mørke aftener på ensomme stier, men træningen er gennemgribende for hele ens mentale tilstand. Både i private og arbejdsmæssige sammenhænge kan idrætten give betydeligt mere selvtillid. Sådan har jeg oplevet sporten.

Helbredet kunne nu ikke helt følge med i tempoet. Som 2. dan og sortbælteindehaver måtte Theis stoppe sin aktive karriere på grund af nogle ledproblemer. I stedet helliger han sig nu fuldt ud instruktørjobbet.

Gennem de seneste fire år har han træet unge mellem 12 og 18 år. Afdelingen har omkring 80 medlemmer, her af de 50 på ungdomssiden, så Theis’s indsats sammen med Poul Nielsen bærer tydeligvis frugt.

At styre sig selv

– Det er meget populært blandt unge at træne selvforsvar, især har vi mange piger på ungdomssiden. Her bliver de indført i kampsportens otte til to grundprincipper, som så kan kombineres på utallige måder

– Men det handler altsammen om at kunne styre sig selv. Vi får hurtigt siet deciderede slagsbrødre fra. Vi holder os til nødværgeretten Det betyder, at vi træner i at forsvare os selv, ikke i at hævne.

– Desuden holder vi os stort set fra konkurrencer Det har ikke noget formål i sig selv at vinde medaljer. Men stævner og fællestræning deltager jeg gerne i. Det sociale aspekt har stor betydning, vi kommer da også ud at rejse ind imellem bl.a. for at besøgt vores venskabsklub i München, slutter Theis Gottorp, der løvrigt efter flere års fravær nu flytter tilbage til Taastrup.

2001

Dagbladet skrev den 29. januar 2001 nedenstående:

Pokalfest med nye harmonier
Ove Nielsen modtog Dagbladets ungdomslederpris

Taastrup: TIK-Taastrup har genfundet melodien. Idræt og musik gik op i en højere enhed, da den store idrætsklub lørdag havde samlet 250 festdeltagere til sin traditionsrige pokalfest i Taastrup Idrætshaller.

Festen var ikke kun tilegnet de tre pokalmodtagere, men også det forestående Melodi Grand Prix.

De seneste par år har pokalfesten med start i 1962 været præget af den ulmende splittelse i den store forening. Efter kursskiftet sidste forår mod mere forsonlige toner satsede klubben stort på at vise de nye harmonier i klubben. Og resultatet blev intet mindre end fremragende. Pokalfesttraditionen er under ingen omstændigheder færdig, men til gengæld fyrre og fed.

Under direktion af festudvalgets fire hovedpersoner havde TIK stablet et pokalshow af imponerende karakter på benene. Udsmykning og underholdning holdt langt flere af festdeltagerne tilbage til det sidste end tidligere, og da brødrene Olsen i skikkelse af håndboldtræner Lars Erik Willer og tidligere hovedformand og aftenens konferencier Knud Sommer gik på scenen og forkyndte: I har vores kærlighed, var jublen en miniudgave af det, der skete sidste år i Globen i Stokholm, hvor Olsen-brødrene sang Wings of Love til tops.

Sangen havde fået ny tekst med det meget passende omkvæd: Vi er fra TIK. Salen gyngede med, mens de mange udleverede stjernekastere futtede lystigt. Underholdning for TIK’ere, så det ville noget.

Forinden havde fem afdelinger og hallens personale dystet i et særdeles lokalpræget Melodi Grand Prix Efter et tæt og dramatisk opløb med antydninger om afstemningssnyd fra vinderafdelingens side, kunne håndboldafdelingens sportssokker notere 90 point og sejr med De glade håndboldpiger foran veteransports 86 point til The Oldie sings again. Her var omkvædet i en kendt Brixtofte-melodi ændret af Ole Søndergaard fra Video-Video til Vibeke-Vibeke, jeg er Vibekeomann med hentydning til veteran-atleternes formand og træner Vibeke Franzen.

Hemmeligt, sådan da

Aftenens højdepunkt, uddelingen af de tre pokaler, var som vanligt holdt hemmeligt til det sidste, stort set. Borgmester Anders Bak kunne dog i sin hyldesttale til modtagerne berette, at han godt nok på forhånd var bekendt med navnene efter et frisørbesøg på Vestervej.

De tre pokalmodtagere var før jul blevet udvalgt blandt ti indstillinger. Som modtager af Taastrup Avis pokal, der gives til en stor idræts- eller lederpræstation, var valget faldet på atletik/kondis tidligere formand Per Nilausen, der har lagt et usædvanlig stort arbejde i sin afdeling bl.a. som primus motor i motionsløbet Taastrup-løbet, der hver måned samler mellem 50 og 100 deltagere. Desuden har han haft stor del i planlægningen af det årlige cykelløb Høje Taastrup rundt i samarbejde med kommunen.

Den unge rytmiske sports gymnast. Malene Larsen, fulgte i sin storesøster og træner Betina Larsens fodspor, da hun modtog Taastrup Erhvervsforenings idrætspokal. Betina Larsen fik pokalen både i 1994 og 1998. Nu har Malene overtaget rollen som en af landets absolut bedste RSG gymnaster med mange topplaceringer i både nationale og internationale turneringer.

Dagbladets lederpris

Modtageren af ungdomslederprisen fra Dagbladet Roskilde Tidende blev ikke uventet Ove Angelo Nielsen fra bueskydningsafdelingen. For et par måneder siden blev han hædret med kommunens idrætspris, så valget var oplagt. Ove Nielsen blev af Erhardt Franzen betegnet som en TIK’er og Taastrupborger med stort T og meget engageret i sit frivillige lederarbejde for de yngste bueskytter.

– At beskæftige sig med unge mennesker er en stor opgave Det kræver forståelse, langmodighed og accept af mange slags adfærd hos unge af i dag. Selvfølgelig er der børn, som man helst skal være forældre til for at synes om. Men årets modtager af ungdomslederprisen evner samværet med de unge og med et fantastisk godt resultat. Så godt, at også børnenes forældre bringes med i arbejdet ved træning, stævner, lejre og konkurrencer over hele landet, lød en del af hovedformandens skudsmål.

Den 64-årige efterlønsmodtager Ove Nielsen har siden han kvittede sit civile job for knap fem år siden været en særdeles aktiv pensionist. To gange om ugen går turen til Grønhøjskolen, hvor han træner klubbens otte bedste ungdomsskytter i alderen 7 til 12 år. Det så vellykket, at hans skytter regnes blandt landets bedste. Ved siden af træningen er der også tid til at hjælpe til i veteransport hver tirsdag, ligesom kassereren hos skytterne hedder Ove Nielsen.

Næste gang pokalmodtageren har sine skytter i dyst er 11 februar i Hillerød, hvor femten TIK’ere skal i kamp. Men her har Ove Nielsen måtte melde fra. I stedet deltager han i et seminar i Bellinge ved Odense, hvor repræsentanter fra ni klubber på landsplan er samlet under DlF’s og Dansk Bueskytte Forbunds fastholdelsesprojekt for at diskutere hvordan, klubberne kan holde fast i de unge medlemmer.

Til gengæld er han som de seneste tre år med, når turen omkring Skt. Hans går til Lolland, hvor et sted mellem 30 og 40 forældre og ungdomsmedlemmer er på træningslejr i Kramnitse ved Rødby. En tradition Ove Nielsen startede. Først var de tyve, så blev de 30 og nu 40. Umiddelbart efter hjemkomsten fra Lolland gælder det aktiv sommer for kommunens skoleelever. Her har bueskydning og Ove Nielsen været med de seneste seks år med ganske pænt medlemsafkast til følge.

Ove Nielsen er en ærketaastrupper og for ham har kun TIK interesse rent medlemsmæssigt. Han blev født i 1936 på Jernbane Alle som den ældste af tre brødre. Bortset fra en kortere periode i starten at sit ægteskab har Taastrup altid været hans by. Faderen var Orla Henry Angelo Nielsen, der kom til byen i 1908. Da børnene kom til fik de som mellemnavn faderens fornavne i omvendt rækkefølge.

– Det er såmænd grunden til, at jeg hedder Angelo. Hvorfra navnet i øvrigt stammer ved jeg ikke, men det har ingen speciel tilknytning til Sydeuropa, som man måske kunne tro, fortæller Ove Nielsen.

Siden sit niende år har årets ungdomsleder været medlem af TIK. Det startede i fodbold, hvor hans første trænere var Folmer Olsen og skrædderen Carl. Siden har også bordtennis og badminton samt senest veteransport haft Ove Nielsen på medlemslisten. En periode i TIK’s forretningsudvalg er det også blevet til. I 1979 fik han til opgave at starte en handicapafdeling. Der blev taget kontakt til Elmar og Birgit Abrahamsen, og allerede året efter, helt præcist 28. april 1980 så handicapafdelingen dagens lys under navnet bue/boccia.

Siden er boccia kommet i ind under veteransport, en lovændring ventes derefter vedtaget på afdelingsgeneralforsamlingen til marts med det resultat, at TlK-bueskydning bliver selvstændig med knap 70 medlemmer heraf de tredive i ungdomsårgangene.

Et stort tal, som ikke mindst skyldes Ove Angelo Nielsens store indsats

Æresmedlem

TIK fik også et nyt æresmedlem på festaftenen, nemlig tidligere hovedformand og kasserer i FU, Aage Ipsen, der har stået på venteliste til den eksklusive klub i vel lang tid.

Aage Ipsen har været medlem at TIK i godt tredive år. Fra start lagde han et stort arbejde i klubben på lederniveau bl.a. som formand gennem vækkelsesperioden fra 1971 til 1974. Her oplevede byen en voldsom vækst, og da klubberne Blåkile IF og B70 samtidig blev stiftet, var også TIK nødsaget til at rykke for at kunne følge med.

– Aage Ipsens store opgave var at spore TIK mod at blive en storklub, fortalte Erhardt Franzen i sin motivation.

De seneste år har det nybagte æresmedlem primært lagt sine TIK-energier i gymnastik- og badmintonafdelingerne. Aage Ipsen kom med udnævnelsen i selskab med Werner Nielsen, Ole Søndergaard, Knud Sommer, Finn Erik Friberg, Kai Sørensen,  Henning Aasberg, Keld Haddock Andersen, Ove Haugbølle og Niels Jørgensen ikke at forglemme.

2003

Dagbladet skrev den 2. juni 2003 nedenstående:

Første kvindelige æresmedlem

Vibeke Franzen og Ove Angelo Nielsen er nye æresmedlemmer efter 100 års festen i byens gamle idrætsklub.

Taastrup Idræts Klubs officielle 100 års dag blev lørdag fejret i stor stil med en gigantfest i Taastrup Idrætshaller, hvor 600 gæster bl.a. fra kommunens tyske venskabsby Oldenburg var ved at tage pusten fra arrangørerne.

Puslespillet med at bænke de mange deltagere til spisning var tæt på at gå op, men en mindre gruppe fra veteransport måtte dog nøjes med tilskuerrollen det første kvarter, inden fejlen var fundet. Fodboldafdelingen havde bænket en del af sine deltagere forkert.

Bortset fra den lille fejl viste TIK sig endnu en gang som favorit til titlen som Danmarks bedste i disciplinen klubfest med masser af spidse lejlighedssange og underholdende indslag alt sammen styret af risteherrerne Ole Søndergaard og Knud Sommer. Sidstnævnte lagde dog ud med at sige, at det var hans sidste aften som toastmaster, nu måtte ungdommen til, hvorefter den 10 år ældre Ole Søndergaard kom på scenen.

Første kvinde

Aftenens fælles højdepunkt var udnævnelsen af to nye æresmedlemmer, så den eksklusive TIK-klub blev udvidet til 10 medlemmer, og for første gang i klubbens 100-årige historie fik en kvinde den fornemme ære.

Det drejer sig om Vibeke Franzen fra veteransport. Hun startede for 25 år siden i TIK med at bygge gymnastikafdelingen op som landets førende inden for Rytmisk Sports Gymnastik bl.a. med hendes egen datter Malene som frontfigur og mangedobbelt dansk mester og også olympisk deltager. TIK sidder fortsat på RSG-tronen, nu med Malene Larsen som regerende dansk mester.

I 1996 stoppede hun som RSG-træner og kastede sig i stedet over etableringen af veteransport, der er blevet en af TIKs helt store succeser med nu omkring 400 medlemmer.

Her er hun fortsat kaptajn, styrmand og maskinmester, men uanset ledelsesform, der vel nærmest er at betragte som oplyst enevælde, så flokkes veteranerne om hende, sagde hovedformand Erhardt Franzen i sin begrundelse for valget af hende som æresmedlem. Som efternavnet antyder bor de to på samme adresse.

Følte sig truet

Det har gennem mange år været kritiseret, at ingen kvinder var blevet udnævnt til æresmedlem, men den politik falder meget godt i tråd med kvindesituationen i TIK i øvrigt. Således skulle der gå 29 år, før man accepterede at optage kvindelige medlemmer. Det skete i 1932.

Dengang havde TIK 60 mandlige medlemmer. Åbningen for kvinder blev en solid succes. 100 meldte sig ind. Det fik mændene til i den grad at føle sig truet på magten, at man hurtigt gennemførte en vedtægtsbeslutning, der sagde, at kun to kvinder kunne sidde i bestyrelsen samtidig.

Aftenens andet nyudnævne æresmedlem blev Ove Angelo Nielsen, der for to år siden fik Dagbladets ungdomslederpris.

Han har været med i TIK siden 1946, hvor det handlede om fodbold, i 1979 kom han med i forretningsudvalget som suppleant, og det var i den forbindelse, han var med til at foreslå starten på en bue/boccia/handikapafdeling. I dag står bueafdelingen som selvstændig afdeling, der hører hjemme blandt landets tre bedste.

Ægte taastrupper

Ove Nielsen blev af Erhardt Franzen betegnet som en TIK’er og Taastrupborger med stort T og meget engageret i sit frivillige lederarbejde for de yngste bueskytter.

Ove Nielsen er en ærketaastrupper og for ham har kun TIK interesse rent medlemsmæssigt. Han blev født i 1936 på Jernbane Allé som den ældste af tre brødre. Bortset fra en kortere periode i starten af sit ægteskab har Taastrup altid været hans by. Faderen var Orla Henry Angelo Nielsen, der kom til byen i 1908. Da børnene kom til fik de som mellemnavn faderens fornavne i omvendt rækkefølge.

Det er såmænd grunden til, at jeg hedder Angelo. Hvorfra navnet i øvrigt stammer ved jeg ikke, men det har ingen speciel tilknytning til Sydeuropa, som man måske kunne tro, fortæller Ove Nielsen.

Siden sit niende år har årets ungdomsleder været medlem af TIK. Det startede i fodbold, hvor hans første trænere var Eiler Olsen og skrædderen Carl. Siden har også bordtennis og badminton samt senest veteransport haft Ove Nielsen på medlemslisten. En periode i TIKs forretningsudvalg er det også blevet til. I 1979 fik han til opgave at starte en handicapafdeling. Der blev taget kontakt til Elmar og Birgit Abrahamsen, og allerede året efter, helt præcist 28. april 1980 så handicapafdelingen dagens lys under navnet bue/boccia.

Siden er boccia kommet ind under veteransport.

To år siden

Det er to år siden TlK sidst udnævnte et æresmedlem. Dengang drejede det sig om Aage Ipsen. Klubbens øvrige syv æresmedlemmer er Ole Søndergaard, Knud Sommer, Finn Erik Friberg, Kai Sørensen, Henning Aasberg, Keld Haddock Andersen og Niels Jørgensen.

Som æresmedlem inviteres man bl.a. gratis med til klubfester i TIK. Det fik de otte gamle æresmedlemmer til i stedet at give fødselaren en rigtig papcheck på 2000 kr. til indkøb af nye møbler til klubhuset.

2004

Dagbladet skrev den 2. februar 2004 nedenstående:

Nye tider og nye toner i TIK
Anne Kunze holdt en pause i sit ungdomsstævne for at være tilskuer til prisuddelingen, men blev selv hovedpersonen. 

Taastrup: Taastrup Idræts Klub har i år taget hul på sit andet århundrede og på den baggrund lyder meldingen fra den gamle idrætsklub om nye tider og nye toner. Det var også temaet for årets pokalfest, der lørdag aften havde samlet godt et par hundrede af foreningens omkring 3.000 medlemmer.

– På sidste års vægdekorationer var vist billeder og tegninger fra TIKs første hundrede år. I aften slår dekorationerne tonen an til en ny 100 års periode for TIK, sagde hovedformanden Erhardt Franzen i sin velkomsttale.

– I symbolikken ligger bl.a., at vi vil være bevægelige i forskellige retninger i idrætslivet, at vi vil virke, krydse og kæmpe i mange strukturerede retninger, og at vi altid vil have mange bolde i luften. Men uanset nye toner og nye tider, så holder vi fortsat fast ved, at det skal være under en ordentlig tone.

Med til de nye toner hørte, at de senere års faste toastmaster til pokalfesten, Knud Sommer, var sendt på pension. Men der måtte to nye ordførere til for at løfte den tunge arv, nemlig FU medlemmerne Carsten Petersen og Anneli Hvidesø Jensen. Førstnævnte måtte dog hurtigt erkende, at de nye toner ikke i alle sammenhænge kunne stå mål med de tidligere, så Ole Søndergaard blev endnu en gang hentet på podiet for at synge for på klubsangen.

De nye toner var nu heller ikke lige ordentlige aftenen igennem. Således undrede de to erfarne æresmedlemmer sig en del over den store paratviden deres halvt så gamle modstanderpar i en spørgedyst om TIK havde.

– Det hører måske med til den nye tone, at man giver det ene hold svarene på forhånd, var meldingen fra Knud Sommer og Ole Søndergaard, der trods stor viden om TIK måtte se sig besejret i spørgedysten.

Pokalerne

Antallet af priser var også nyt. Lokalavisen havde i jubilæumsåret 2003 skænket TIK den fjerde pris til pokalfesten, og den blev uddelt for første gang sammen med priserne fra Taastrup Avis, Dagbladet og Erhvervsforeningen. Pokalen fra Taastrup Avis er klubbens ældste fællespris og opfattes samtidig som den fornemste udmærkelse, man kan få som TIK’er. For at få pokalen skal modtageren enten have præsteret en stor idrætspræstation eller markeret sig med en stor lederindsats. Det var det sidste, der kom på tale i år. Modtager blev Knud Christian Sommer Rasmussen, eller i mere kendt udgave blot Knud Sommer.

Han fik prisen for sin store indsats på mange fronter i forbindelse med klubbens omfattende jubilæumsaktiviteter sidste år.

– Akkurat som han gjorde det i 1978 ved klubbens 75 års jubilæum og i mange andre TIK-sammenhænge, sagde Erhardt Franzen.

63-årige Knud Sommer var aftenens nestor blandt prisvinderne, der talte alle generationer. Yngste modtager var blot 9-årige Thomas Jensen fra bueskydningsafdelingen, der dermed fik en pokalmodtager for fjerde år i træk. Thomas Jensen fik Taastrup Erhversforenings Pokal efter en imponerende sæson på skydebanen, hvor man ganske enkelt ikke kan gøre det bedre end den unge TIK’er. I 2003 opnåede han det, at skyde 120 point ud af 120 mulige ved det danske mesterskabsstævne i Taastrup. Foruden det danske mesterskab er han også indehaver af sjællandsmesterskabet i jagtdisciplinen.

Den nyindstiftede pokal fra Lokalavisen gives for en stor social- og fællesskabsorienteret indsats i TIK.

– Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at mange kvalificerede emner var indstillet til den pris, sagde Erhardt Franzen i sin indstillingstale. Med sine rummelige statutter kan pokalen ende i mange forskellige sammenhænge.

Første modtager af pokalen blev da heller ikke en enkeltperson, men et team i form af fodboldafdelingens Team Fodboldskole, der sidste år stod bag TIKs fodboldskole for 10. gang. Desuden arrangerer gruppen DBUs mikrofodboldskole og McDonalds cup finalestævne. De gennemgående personer i gruppen er Anne- Marie Reimer, Lone Pedersen, Klaus Reimer, Tom Friisgaard, Benny Pedersen og Leif Adamsen.

Ungdomsleder

Gruppens gennemsnitsalder ligger tæt på aftenens sidste pokalmodtager, nemlig vinderen af Dagbladets Ungdomslederpokal. Modtageren af prisen var samtidig den mest overraskede over hæderen. 44-årige Anne Kunze anede ganske enkelt intet om, at hun var udvalgt og var egentlig heller ikke med i pokalfesten, men lagde kun vejen forbi festhal B for at overvære prisuddelingen i en pause i det badmintonstævne, hun selv var ansvarlig for i hal A og C.

– Jamen, jeg er jo slet ikke klædt om, var hendes umiddelbare udbrud, da det gik op for hende, hvem Erhardt Franzen var ved at afsløre.

Det mente hendes far Ole Søndergaard nu nok hun var: “Det er da et pænt sæt nattøj, du har på”.

Prismodtageren er født ind i sin idrætsgren, lød det bl.a. i hovedformandens begrundelse for tildelingen af ungdomslederpokalen. Og det kan Anne Kunze kun give ham ret i. Forældrene Vera og Ole Søndergaard har været frontfigurer i badmintonafdelingen siden 50erne. I 1959 kom Anne til, og hendes første møde med badmintonen skete fra liften.

– Men jeg måtte ikke komme med ind i hallen, for her skulle være ro, når fruerne i de fine hvide kjoler slog til badmintonbolden, fortæller Anne Kunze. Hun blev i stedet sat i et nærliggende depot. Først som 10-årig kom Anne selv med på banen.

– Jeg kunne ganske enkelt ikke blive medlem før. I stedet fik hendes idrætsinteresse udfoldelse i gymnastikken, hvor hun bl.a. nåede at komme i fjernsynet fra Tølløsehallen i 1971. Dengang sendte DR årlige udsendelser med gymnastikopvisninger, og TIK var med i Tølløse, hvor Anne deltog på springholdet og fik anerkendende ord med på vejen af legendariske Gunnar Nu Hansen.

Tiden som gymnast stoppede imidlertid kort efter, så koncentrationen helt kunne rettes mod badmintonspillet. Gennem ungdomsårene blev det til mange førsteholdskampe i de bedste rækker, og som senior røg hun direkte ind pa førsteholdet med doublekampe som speciale.

Dygtige unge

Da divisions-karrieren sluttede for nogle år siden, og TIK samtidig besluttede sig for en genrejsning af ungdomsafdelingen var Anne Kunze med i forreste lederrække som træner, årgangsleder, medlem af ungdomsudvalget og bestyrelsessuppleant.

– Vi er nu klar med en meget dygtig flok unge spillere i U19 truppen, fortæller Anne Kunze.

– De rykker næste sæson op i seniorrækken, og vi har voldsomt brug for arvtagere efter den gamle garde, der har det meget hårdt i danmarksserien.

At der er kvalitet bag de kommende seniorårgang er det nyligt afviklede udtagelsesstævne til landsmesterskaberne i Fredericia et godt eksempel på. Her er hele TIK’s trup på 10 spillere i U19-årgangen udtaget, desuden er fem af klubbens U15 spillere udtaget, og blandt de udtagne er ingen ringere end 3. generation af en ægte TIK-familie 17-årige Tobias Kunze. Om få år ventes lillebror 13-årige Mikkel, at følge samme vej. Selv har Anne Kunze trappet voldsomt ned med sit eget badmintonspil. Rygproblemer har gjort det svært for hende at være med, men lidt veteranfjerbold bliver det dog til, når tiden ellers er til det, og ikke til frivilligt lederarbejde og job som leder af børnehaven Budstikken.

2007

Lokalavisen Taastrup skrev den 29. januar 2007 nedenstående:

Kortene tæt til kroppen ved TIKs pokalfest
300 var med til at hylde modtagerne af de tre priser i Taastrup Idrætshaller, hvor den stod pa Vegas stemning.

Taastrup: 300 af TIK-Taastrups 3200 medlemmer var på plads, da den 104 år gamle idrætsklub lørdag aften for 45. gang hyldede årets bedste leder- og idrætspræstationer med en pokalfest. Denne gang under temaet ”En aften i Vegas” med frit udsyn til pokerkort og jetoner, der var med til at festliggøre rammerne i Taastrup Idrætshal B. Kriterierne for en succesrig aften ved spillebordene i Vegas er ellers at holde kortene til kroppen, og det var også. hvad arrangørerne havde gjort vedrørende pokalmodtagerne. De blev først afsløret midt på aftenen efter opremsning af de nominerede med tilhørende projektorbilleder på den store skærm på scenen. Aftenens debuterende toastmaster, Kenneth Daugaard, strakte dog ikke hemmelighederne længere end til pokalmodtagerne. Om sin egen debut som festens verbale omdrejningspunkt klargjorde han, hvordan man blev konferencier til en pokalfest.

– For det første er der rigtig mange, der skal sige nej først, og det skete heldigvis for mig. Så skal man kende til pokalfesttraditionerne. Det kunne jeg sige ja til både som deltager, arrangør, underholder og pokalmodtager, forklarede toastmasteren med et smil.

Han understregede dog også, at hans aktuelle deltagelse i underholdningen blev i fuld påklædning med henvisning til håndbold herreholdets legendariske ballondans, som indgik i sceneunderholdningen år tilbage. Om sin fortid som pokalmodtager fulgte også en sidebemærkning.

– Jeg var med på herreholdet, der i 1991 modtog idrætsprisen fra Taastrup Nyt for oprykningen til 2. division. Oprykningen skete i april, og da festen blev afviklet, var vi mere end halvt inde i den nye sæson, på vej mod nedrykning igen, så det blev en lettere speciel oplevelse.

Stadig stærk

Om pokalfesttraditionen og klubben i det hele taget kunne hovedformand Erhardt Franzen i sin velkomsttale fortælle, at TIK er “Still going strong” takket det stærke fællesskab.

TIK sagde pr. 1. januar 2006 farvel til sin fodboldafdeling, TIK90, der gik sammen med B70 i Taastrup FC. Alligevel havde TIK i det forløbne år oplevet en medlemstilgang på samlet 150 og fået to nye aktiviteter på programmet, nemlig bowling og triatlon. Tilbagegang var der til gengæld på pokalsiden, idet klubben nu igen efter et par år med fire priser er tilbage på tre af slagsen. Ud er røget pokalen fra Taastrup Avis. Den pris startede det hele tilbage i 1962, men efter Lokalavisens overtagelse af Taastrup Avis stopper også uddelingen af avisens pokal. Dog ikke helt. Lokalavisen har nemlig valgt at det bliver Taastrup Avis kriterier, der kommer til at gælde for Lokalavisen pokal fremover som hæder til en stor leder- eller idrætspræstation. Dermed er det lokalavisen priskriterier indstiftet i jubilæumsåret 2003 målrettet en fællesskabsorienteret indsats, der udgår. De to andre priser er Dagbladets ungdomslederpokal indstiftet 1964, og Erhvervsforeningens pris, uddelt første gang 1990 som afløser for det lukkede Taastrup Nyt’s pokal.

Prismodtagerne

Selv om kortene blev holdt tæt og længe ind til kroppen, så var der dog også en grænse. Aftenens hovedunderholder, Michael Carøe. skulle nemlig på scenen præcis klokken 21 med sit Vegas inspirerede program bakket op af det 15 mand store bigband High T, der som navnet antyder har hjemsted i Taastrup med udspring fra Musikskolen. Men tidsrammen blev holdt i sikker stil under direktion af Kenneth Daugaard. Modtager af Dagbladets ungdomslederpris blev i år et team på 11 personer, der de seneste sæsoner har stået bag ”idræt på tværs”, som PR-arrangementer målrettet ungdommen, der tilbydes at prøve en række idrætsgrene. I indstillingen til prisen hed det:

– Projektgruppen er indstillet af TIK-Gymnastik. Begrundelsen er, at gruppen i årene fra 2004 har stablet meget vellykkede ”Idræt på tværs” -arrangementer på benene i TIK. Det være sig som led i Kommunens sommerferieaktiviteter for børn, den store idrætsdag for børn i efteråret m.m. Det er først og fremmest børn, der ikke dyrker idræt i forvejen, der på den måde får lejlighed til at ”snuse” til flere idrætsgrene samt det sociale fællesskab i en forening. Internt er gruppen – med ”Idræt på tværs” – med til at øge bevidstheden i det brede fællesskab, som alle i TIK har godt af. Projektgruppen for ”Idræt på tværs” er det Laila Andersen (Volley), Lene Seider (Tennis), Ove Nielsen (Bueskydning), Hanne Jensen (Fodbold/TFC), Jette Hansen (Gymnastik), Birgit Eckhoff (Hovedbestyrelsen), Jakob Olsen (Håndbold), Erhardt Franzen (Hovedbestyrelsen), Said Larsen (Jiu-jitsu) og Jesper Kirkegaard (Bordtennis). Lokalavisens pris tilfaldt svømmetalentet Daniel Skaaning. der i efteråret også blev hædret med kommunens idrætspris for sine mange imponerende resultater i årets løb. I begrundelsen for tildelingen hedder det:

– Daniel er indstillet af bestyrelsen for svømning (samarbejdet i Swim Team Taastrup, STT). Daniel er bare 13 år og opnåede i 2006 ikke herre end 12 gange at blive Dansk Årgangs Mester i svømning. Også ved de sjællandske mesterskaber ryddede Daniel bare bordet for guldmedaljer, ligesom han på et VAT-hold (Vestegnens Aqua Team) ved de Danske Mesterskaber var med til at vinde 3 guld- og sølvmedaljer. Daniel er et stort svømmetalent og har allerede indfriet kravene til Dansk Svømmeunions program for udvikling af elitesvømmere i Danmark. Daniel er i vandet en ”guldfisk”.

Mellem stængerne

Aftenens tredje pris, Erhversforeningens idrætspris, blev givet til volleyafdelingens bedste kvindehold for oprykning til danmarksserien. I indstillingen hed det:

– Holdet vandt i sæsonen 15 ud af 16 kampe, så det var en virkelig suverænitet, der lå bag oprykningen. Forudgående var gået flere års målrettet og hårdt arbejde for at få ”kvindevolley’en” op i gear i TIK. Danmarksserien er landets fjerdebedste liga, lige under 2. division, som gennem en konsolidering og øget indsats på holdet er holdets næste mål. Holdet består af Lonnie Sørensen, Pernille Nissen, Maria Kreiberg, Mette Esbesen, Kristina Jensen, Christina Stage, Laila Andersen, Tina Carlsen, Marianne Bønnerup, Runa Jensen og Annette Christiansen. Træner for holdet er Villy (Volley) Rosendahl-Kaa. Træneren kunne i øvrigt i forbindelse med prisoverrækkelsen meddele, at han samme dag var stoppet som træner for holdet for at overlade den videre træning til assisterende træner Kim Kristiansen. Villy Rosendahl- Kaa matte dog se et nederlag i øjnene i forbindelse med sin sidste kamp i Lynge. Her blev han dog begavet på anden vis med en meget dyr afskedsgave. som hans kvinder udtrykte det. I forbindelse med pokaloverrækkelsen var der endnu en gave til den populære kvindetræner. Nemlig en blå kamptrøje med påtrykket ”jeg vil helst have den mellem stængerne”.

Borgmester Michael Ziegler ærgrede sig i sin efterfølgende lykønskningstale, at han ikke havde valgt selv at overrække kommunens blomster til prismodtagerne

–  Det kunne være blevet til mange kindkys, lød det fra borgmesteren, som deltog uden sin kæreste Marjan Ganjjou, der selv var til fest pa sin skole. Ellers takkede borgmesteren pokalgiverne.

– Det er vigtigt, at vi får sat fokus på vore idrætsudøvere, fastslog Michael Ziegler.

Og så blev der ellers sunget for de hædrede med som vanligt sikker tekst af Ole Søndergaard, inden Michael Carøe fyrede den af som optakt til de afsluttende diskoteksrytmer, der holdt hallen i kog til et par timer ind i søndagen.

2008

Lokalavisen Taastrup skrev den 28. januar 2008 nedenstående:

Pokaler uddelt i TIK
TIK’s pokalfest løb af stablen i lørdags, hvor tre pokaler blev uddelt.

Taastrup: Taastrup Idræts Klub runder til sommer 105 år, men alderen trykker langt fra, mener klubbens hovedformand Erhardt Franzen, der lørdag aften glædede sig over TIK’s livskraft i forbindelse med den årlige pokalfest i Taastrup Idrætshaller, der i dagens anledning var pyntet op til ”sol, sommer og salsa”

– Pokalfesten er noget ganske særligt for os med rødder helt tilbage til 1962, sagde Erhardt Franzen i sin velkomsttale til de 250, der var mod til at hylde vinderne at de tre priser, henholdsvis Dagbladets ungdomslederpris samt Lokalavisens og Erhvervsforeningens idrætspriser

– TIK har  sin høje alder til trods fortsat et højt aktivitets- og ambitionsniveau, fortsatte Erhardt Franzen, der yderligere kunne meddele, at klubben i den kommende uge går i luften med en ny og tidssvarende hjemmeside, der har været under udvikling et par år. Ellers var det den mere løsslupne stemning, der herskede i hal B lørdag aften. Den milde vinter har givet fornemmelser til allerede at lege sommer, og det blev der med parasoller, strandløver og -løvinder, after sun og vilde danse til ud på natten.

Ungdomspris

Der var fire nomineringer til Dagbladets ungdomslederpris: Det var Gert Arildsen fra håndbold, Maj-Britt Degn fra bueskydning, Nina Jesse og Tone Nielsen fra svømning og springinstruktørgruppen fra gymnastik.

Den endelige vinder af prisen blev springinstruktørgruppen bestående Jette Hansen, Berit Haagen Nielsen, Carsten Eriksen, Gitte Olsen, Marianne Hansen, Tonny Aaberg, Louise Weber-Olsen og Kiri Kapersen. De otte instruktører har på ganske få år fået ”banket” en ny springafdeling op med 100 børn i alderen 6 til 16 år på tilsammen seks hold. Som seneste skud pa stammen blev der i 2007 dannet et konkurrencehold for 8- til 11-ånge piger

Til Lokalavisens pris var der to indstillede, nemlig Ida Frandsen fra bueskydning, og svømmeren Daniel Skanning, der i øvrigt fik prise sidste år. Vinder blev blot 13-årige Ida Frandsen, som i 2007 vandt alle de mesterskaber, hun stillede op i. Det blev til to individuelle danske mesterskaber, et dansk holdmesterskab, tre individuelle sjællandsmesterskaber, og to sjællandske holdmesterskaber. Desuden har hun sat flere danske rekorder samt i sommeren 2007 vundet sin første internationale medalje, der blev af bronze, ved de nordiske mesterskaber i feltskydning i Norge.

Til Taastrup Erhvervsforenings pokal for en stor idrætspræstation eller stor afdelingsindsats var der fem nomineringer: Mona Skov fra veteransport med speciale i bowling, Maj-Britt Degn fra bueskydning, Grethe Bendtsen fra svømning, Margit Skelmose fra badminton samt Camilla Plytsgaard Kirk og Patricia Madsen fra rytmisk sports gymnastik. Her blev vinderen Margit Skelmose for sin store indsats i badmintonafdelingen gennem mange år.

Desuden blev endnu et æresmedlem i klubben udnævnt, da næstformand i forretningsudvalget, Carsten Petersen, kom med i den eksklusive klub. Han har siden sin tidlige barndom har været medlem af TIK-håndbold.

2009

Lokalavisen Taastrup skrev den 3. februar 2009 nedenstående:

TIK Pokalfest havde et fornemt fremmøde på 260 medlemmer, der havde en hyggelig aften i nostalgiens tegn i Taastrup Idræts Hal.

Lokalet var smukt indrettet med nostalgiske foto og diverse artikler fra lokale aviser på væggene og det var med til at give festen de helt optimale rammer. Sædvanen tro blev fanerne ført ind af Mette Klarskov, TIK Gymnastik og næstformand, Carsten Petersen, TIK Håndbold. Derefter blev de ni fremmødte æresmedlemmer hædret og de fik overrakt en erindring til minde om Pokalfesten.

Et af festens højdepunkter er uddelingerne af de tre erindringspokaler, nemlig LOKALAVISENs, Taastrup Pokal, for årets største idrætspræstation eller en ekstraordinær stor lederindsats gennem mange år, Taastrup Erhvervsforenings Pokal, for en stor aktivitet – eller afdelingsindsats samt Dagbladets Ungdomsleder Pris.

LOKALAVISENS Pokal gik meget fortjent til klubbens meget aktive hovedformand, Erhardt Franzen, der under lange klapsalver fik pokalen og medfølgende blomster overrakt af redaktør, Niels Torp, LOKALAVISEN. I øvrigt var han indstillet af TIK-Tennis. De øvrige indstillede til samme pokal var: Martin K. Laursen, TIK Bueskydning, Daniel Skaaning, TIK-Svømning, Britta Bahn, TIK-Klubhus/ Gymnastik og Louise Laursen, TIK Bueskydning. Følgende begrundelse blev givet: Erhardt Franzen hører til de ”tunge drenge” i TIK. Han kom ind i TIK som motionsgymnast og medlem af TIK-Gymnastiks bestyrelse i midten af 90erne, hvor afdelingen – efter en periodes uro i bestyrelsen – var havnet i en økonomisk og meget uholdbar situation. Senere opfordrede et bredt bagland i TIK, Erhardt Franzen til i år 2000 at lade sig opstille ved generalforsamlingen som hovedformand. Det skete i et kampvalg med den daværende hovedformand, som mange var bekymrede for, var ved at ødelægge TIK. Erhardt Franzen trak sig ud af opgøret med et solidt flertal i ryggen og senere et slagkraftigt og helt nyt forretningsudvalg. Den nyvalgte formand fik TIK på ret køl og han har siden formået at gøre TIK synlig og respekteret i vide kredse. Det ikke mindst i forhold til Høje-Taastrup Kommune, idrætslivet og erhvervs- og kulturelle organisationer og institutioner i nærområdet. I sin adfærd og måde at virke på, er Erhardt Franzen respekteret og vellidt af langt de fleste af de 3.400 medlemmer i klubben.

Taastrup Erhversforenings Pokal blev uddelt til Britta Bahn, der hører til grundstammen af personer i TIK. Der vedholdende yder en stor indsats for klubben. Det er såvel i hverdagen og til festerne, og hun er også et vældigt aktiv af klubhusets praktiske drift, og her taler vi om indkøb og udsmykning samt sørger for en ordentlig opførsel, afrydning og renholdelse. Ligesom hun også i en længere periode er meget aktiv i TFC, der er Danmarks tredjestørste fodboldklub. De øvrige indstillede foruden Britta Bahn var: Lene Lyngsie Jensen, TIK-Tennis, Alexander Skov Andersen, TIK-Svømning, TIK-Bueskydning og Erhardt Franzen, TIK Hovedafdeling.

Dagbladets Ungdomspokal gik til Karsten Weikop, TIK Bueskydning, der har gjort en imponerende indsats for afdelingen. I indstillingen hedder det blandt andet: Karsten Weikop er mangeårig leder og træner i TIK-Bueskydning. Han har været med i afdelingens bestyrelse i mange år, hvoraf de seks som formand. Han er fortsat leder/ instruktør for børnene, der deltager i sommerferie-aktiviteten ”Aktiv Sommer” i bueskydning. Ligesom han har formået af lave en af klubbens bedste hjemmesider, som altid er ”up-to date” og med mange informative oplysninger. Karsten Weikop har gennem årene også uegennyttigt udført et væld af opgaver for Dansk Bueskydnings Forbund. For øvrigt var Helle Kirud, TIK Gymnastik og Lene Lyngsie Jensen, TIK Tennis også indstillet.

Udover dette skrev Lokalavisen Taastrup også en artikel om Villy Rosendahl-Kaa, der samme aften blev udnævnt til æresmedlem.